Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


Назад 1 2 3


Українська військово-медична академія

Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська 45/1, 33
+380 (44) 280-00-34 +380 (44) 280-01-43
www.uvma.mil.gov.ua

Детальніше ...

Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий центр Міністерства оборони України.
В Академії працює 21 професор, 33 доктора наук, 65 кандидатів наук, 54 доцента.
До складу Академії входять 2 факультети та 11 кафедр, науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України. 80 військовослужбовців надавали допомогу пораненим та травмованим в зоні АТО.


Факультет біомедичної інженерії НТУ України «Київський політехнічний інститут» Faculty of Biomedical Engineering

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
+380(44) 406-85-74, 454-96-84, 454-96-83
mmif@kpi.ua
www.fbmi.kpi.ua

Детальніше ...

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між НМУ імені О.О. Богомольця та НТУУ «КПІ» і до 1.07.2013 р. мав назву між університетського медико-інженерного факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної інженерії. Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


Харківська медична академія післядипломної освіти

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
+380 (57) 711-35-56 +380 (57) 711-80-25
office@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Детальніше ...

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя.


Харківський національний медичний університет

Україна, 61022, м. Харків, пр-т Науки, 4
+380 (57) 707-73-80 +380 (57) 700-41-32
meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Детальніше ...

Харківський національний медичний університет – один з лідерів вищої медичної освіти України, у складі якого 8 факультетів, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, три інститути, медичний коледж. 70 кафедр мають високий кадровий потенціал – професорсько-викладацький склад складає 949 осіб. Серед них вчені звання професора мають 119 співробітників, доцента – 262, науковий ступень доктора медичних наук – 133, кандидата медичних наук – 555. В університеті працюють: академік НАМН України, 5 членів-кореспондентів НАМН України, 15 заслужених діячів науки і техніки України, 17 заслужених лікарів України, заслужений працівник фармації України, 3 заслужених працівника освіти України, 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 21 академік державних та громадських Академій України. Також в університеті навчається понад 7 000 студентів, серед яких понад 3000 – іноземні громадяни з 73 країн світу. ХНМУ є членом Міжнародної асоціації університетів.


Назад 1 2 3

Comments are closed