Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


Назад 1 2 3 Далі


Львівський медичний інститут, ТзОВ

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
+380 (32) 260-30-66 +380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Детальніше ...

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету (рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної форм навчання), іноземних студентів, післядипломної освіти. У складі ВНЗ є 75 кафедр (у тому числі 47 клінічних), Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової токсикології, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія клінічної та молекулярної імунології, лабораторія синтезу біологічно активних сполук, Стоматологічний медичний центр, Центр розвитку досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції, Центр біостатистики, Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, навчально-виробнича аптека, ботанічний сад, медичний коледж, бібліотека, чотири музеї. В Університеті працює 1324 особи наукових і науково-педагогічних кадрів, зокрема 149 докторів наук (у тому числі 123 професори), 689 кандидатів наук (серед них 398 доцентів). За числом праць, опублікованих у міжнародних журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 12 місце серед усіх ВНЗ України, індекс Гірша – 30.


Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
+380 (32) 260-30-66 +380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Детальніше ...

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету (рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної форм навчання), іноземних студентів, післядипломної освіти. У складі ВНЗ є 75 кафедр (у тому числі 47 клінічних), Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової токсикології, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія клінічної та молекулярної імунології, лабораторія синтезу біологічно активних сполук, Стоматологічний медичний центр, Центр розвитку досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції, Центр біостатистики, Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, навчально-виробнича аптека, ботанічний сад, медичний коледж, бібліотека, чотири музеї. В Університеті працює 1324 особи наукових і науково-педагогічних кадрів, зокрема 149 докторів наук (у тому числі 123 професори), 689 кандидатів наук (серед них 398 доцентів). За числом праць, опублікованих у міжнародних журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 12 місце серед усіх ВНЗ України, індекс Гірша – 30.


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 205-48-27, +380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної освіти, заснований у 1918 році, що забезпечує навчання лікарів і провізорів в інтернатурі та на циклах спеціалізації, здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти у докторантурі та аспірантурі, проводить підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, молодших медичних спеціалістів та фармацевтів, у тому числі іноземців з понад 40 країн світу. П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути, які об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують освітній процес з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери охорони здоров’я, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність з лікувально-діагностичною роботою. Викладання провадиться українською, російською та англійською мовами. Заклад бере участь у процесі реформування сфери охорони здоров’я України: позицію експертів - працівників НМАПО імені П. Л. Шупика враховують на найвищому державному рівні. У 2018 році Академія була ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015 та отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 5 star Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 205-48-63 +380 (44) 440-02-48
ism_nmapo@ukr.net, ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Інститут сімейної медицини у складі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО №3694 від 30.11.2009). За Наказом МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено: організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини; участь у здійсненні науково- методичного супроводу впровадження сімейної медицини в Україні та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. Виконання цих завдань забезпечується науково-педагогічним складом 13 кафедр, науково-організаційним відділом та тренінговим центром, які входять до складу Інституту.


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
+380 (44) 234-40-62 +380 (44) 234-92-76
research@nmu.ua
www.nmu.ua

Детальніше ...

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) – вищий навчальний медичний заклад, визнаний в Україні та за кордоном учбовий і науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів, провізорів. В університеті навчається понад 12 тис. студентів, в т.ч. понад 2 тис. іноземних студентів, понад 2000 лікарів (провізорів) проходять післядипломну підготовку в інтернатурі. Науковий потенціал університету складають також понад 150 аспірантів та 200 клінічних ординаторів. Університет проводить: довузівську підготовку абітурієнтів, підготовку медичних кадрів та післядипломну освіту. Професорсько-викладацький склад університету налічує понад 1300 науково-педагогічних працівників, із них – понад 200 докторів наук, більше 800 кандидатів наук, серед яких більше 140 професорів, понад 380 доцентів, члени державних та громадських академій наук, заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені лікарі України, Заслужені працівники освіти, Заслужені працівники охорони здоров’я України, Лауреати Державної премії України, експерти МОЗ України.


Національний фармацевтичний університет

Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
+380 (57) 341-51-61, 706-30-68
mail@nuph.edu.ua
www.nuph.edu.ua

Детальніше ...

Національний фармацевтичний університет – єдиний в Україні вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Навчальний заклад започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету; з 1921 р. – Харківський фармацевтичний інститут, який у 1992 р. реорганізований в Українську фармацевтичну академію; з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет. Сьогодні в університеті створено всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх сегментів фармацевтичної галузі: аптечних закладів, фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств, державних установ з контролю якості лікарських засобів, а також для підготовки науковців – докторів та кандидатів наук.


Одеський національний медичний університет

Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
+380 (48)723-42-49 +380 (48) 723-22-15
office@odmu.edu.ua
www.odmu.edu.ua

Детальніше ...

ОНМедУ є членом Міжнародної і Європейської Асоціацій університетів, Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Матеріально-технічна база: 8 факультетів, 58 кафедр, 12 навчальних корпусів, 48 клінічних баз, 2 власні клініки, 3 власних НДІ, 13 спеціалізованих медичних центрів. Університет має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально- діагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Успішно функціонують створені спільно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали ВАК України, серія підручників і навчальних посібників. Виданo більшe 100 наймeнувань книг на українcькій, російcькій, англійcькій і фpанцузькій моваx.


Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
+380 (352) 52-44-92 Приемная комиссия: +380 (352) 25-15-72 +380 (352) 52-41-83, 25-09-29
unіversіty@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua

Детальніше ...

Згідно результатів галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності ТДМУ імені I.Я. Горбачевського стабільно входить у трійку кращих медичних університетів України. На сьогодні укладені угоди про співпрацю з 37 університетами та закладами охорони здоров’я з 15 країн світу. ТДМУ – член Європейської асоціації університетів (EAU) та Альянсу медичних університетів ERASMUS+. IV рівень акредитації. Факультети: медичний, фармацевтичний, стоматологічний, післядипломної освіти, іноземних студентів. Професорсько- викладацький склад налічує 549 осіб (з них – два член-кореспонденти НАМН України; 89 докторів і 423 кандидатів наук; дев’ять Заслужених діячів науки і техніки; три Заслужених винахідників; три Лауреати Державної Премії України; три Заслужених лікаря України, 2 заслужені винахідники України, три стипендіати програми “Fulbright Scholar”). Кількість студентів – більше 5 200, з них майже 1 500 з 62 країн світу.


Українська військово-медична академія

Україна, 04655, м. Київ, вул. Мельникова, 24
+380 (44) 489-16-08 +380 (44) 489-16-34

uvma.mil.gov.ua

Детальніше ...

Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України. В Академії працює 29 професорів, 49 докторів наук, 69 кандидатів наук, 58 доцентів. До складу Академії входять: Військово-медичний інститут, структура якого складається з 2 факультетів та 11 кафедр; Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних сил України. 35 військовослужбовців надавали допомогу пораненим та травмованим в зоні АТО.


Факультет біомедичної інженерії НТУ України «Київський політехнічний інститут» Faculty of Biomedical Engineering

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
+380(44) 406-85-74, 454-96-84, 454-96-83
mmif@kpi.ua
www.fbmi.kpi.ua

Детальніше ...

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між НМУ імені О.О. Богомольця та НТУУ «КПІ» і до 1.07.2013 р. мав назву між університетського медико-інженерного факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної інженерії. Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


Назад 1 2 3 Далі

Comments are closed