Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


Назад 1 2 3 Далі


Луганський державний медичний університет, ДЗ

Україна, 93012, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
+380 (6453) 6-17-32 +380 (6453) 7-05-81
canclsmu@ukr.net
www.lsmu.edu.ua

Детальніше ...

IV Рівень акредитації.
Факультети: медичний; фармацевтичний; іноземних студентів; післядипломної освіти.
Кількість викладачів: 169 (з них – 19 доктори наук і 55 кандидат наук, 2 заслужених діячів науки і техніки, 4 заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я).
Кількість студентів:
– Денна 763
– Заочна 411
Усього: 1174.
Форми післядипломної підготовки: інтернатура; аспірантура; вдосконалення лікарів.
Форми навчання: бюджетна, контрактна.
kanc@lsmu.edu.ua


Львівський Медичний Інститут

Україна, 79018, м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
+380 (32) 239-37-06 +38 (067) 673-55-64 +38 (050) 315-97-15
lvivmedinst@gmail.com
www.lmi.lviv.ua

Детальніше ...

Бажаєш стати висококласним: лікарем, провізором, стоматологом або реабілітологом?
Вступай у Львівський медичний інститут – один з найкращих приватних закладів вищої медичної освіти України.
Обирай гідне майбутнє та успішну кар'єру під керівництвом висококваліфікованих фахівців.
Освітньо-професійні програми:
222 Медицина
221 Стоматологія
226 Фармація, промислова фармація (денна та заочна форми навчання)
227 Фізична терапія та ерготерапія


Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
+380 (32) 260-30-66 +380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Детальніше ...

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету (рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної форм навчання), іноземних студентів, післядипломної освіти. У складі Університету є 78 кафедр (у тому числі 47 клінічних), клінічні бази кафедр у Львівській, Волинській та Рівненській областях, науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни (в структуру якого входять: наукові лабораторії – трансмісивних вірусних інфекцій; рикетсійних інфекцій; мікробіології та епідеміології; дифтерії; санітарної токсикології; відділ епідеміології клініки туберкульозу та спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю з клініко-діагностичною лабораторією, «Колекція штамів рикетсій та арбовірусів» і «Колекція штамів коринебактерій»), медичний коледж, підготовче відділення іноземних студентів, стоматологічний медичний центр, центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології, лабораторія електронної мікроскопії; наукові центри: міжнародних зв’язків та євроінтеграції, фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, біостатистики, навчальний імітаційний; навчально-виробнича аптека, наукова бібліотека, відділ практики, 6 музеїв у т.ч. музей хвороб людини, який віднесено до реєстру національних надбань України, відділ комунікації та промоції, ботанічний сад, віварій. На кафедрах Університету, в ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології, стоматологічному медичному центрі, медичному коледжі працює 3013 осіб, у тому числі 1365 науково-педагогічних працівників: 180 докторів наук, 794 кандидати наук, 139 професорів, 446 доцентів. За числом праць, які опубліковані у міжнародних журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної бази даних Scopus, ЛНМУ посів друге місце серед медичних і 11 місце серед усіх закладів вищої освіти України, індекс Гірша – 43.


МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, приватний заклад вищої освіти

Україна, 03164, м. Київ, вул. Олевська, 3-А
+380 (44) 338-00-45
rector@ieu.edu.ua

Детальніше ...

Міжнародний європейський університет – один із найсучасніших університетів України та один із найдоступніших за вартістю навчання університетів Європи. Ми надаємо відмінну якість освіти та всесвітньовизнані дипломи для українських та іноземних студентів. Університет проводить навчання студентів за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Менеджмент». Навчання проводиться українською та англійкою мовами.


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 205-48-27, +380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної освіти, заснований у 1918 році, що забезпечує навчання лікарів і провізорів в інтернатурі та на циклах спеціалізації, здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти у докторантурі та аспірантурі, проводить підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, молодших медичних спеціалістів та фармацевтів, у тому числі іноземців з понад 40 країн світу. П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути, які об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують освітній процес з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери охорони здоров’я, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність з лікувально-діагностичною роботою. Викладання провадиться українською, російською та англійською мовами. Заклад бере участь у процесі реформування сфери охорони здоров’я України: позицію експертів - працівників НМАПО імені П. Л. Шупика враховують на найвищому державному рівні. У 2018 році Академія була ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015 та отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 5 star Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 205-48-63 +380 (44) 440-02-48
ism_nmapo@ukr.net, ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Інститут сімейної медицини у складі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО №3694 від 30.11.2009). За Наказом МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено: організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини; участь у здійсненні науково- методичного супроводу впровадження сімейної медицини в Україні та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. Виконання цих завдань забезпечується науково-педагогічним складом 13 кафедр, науково-організаційним відділом та тренінговим центром, які входять до складу Інституту.


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
+380 (44) 234-40-62 +380 (44) 234-92-76
research@nmu.ua
www.nmu.ua

Детальніше ...

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) – вищий навчальний медичний заклад, визнаний в Україні та за кордоном учбовий і науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів, провізорів. В університеті навчається понад 12 тис. студентів, в т.ч. понад 2 тис. іноземних студентів, понад 2000 лікарів (провізорів) проходять післядипломну підготовку в інтернатурі. Науковий потенціал університету складають також понад 150 аспірантів та 200 клінічних ординаторів. Університет проводить: довузівську підготовку абітурієнтів, підготовку медичних кадрів та післядипломну освіту. Професорсько-викладацький склад університету налічує понад 1300 науково-педагогічних працівників, із них – понад 200 докторів наук, більше 800 кандидатів наук, серед яких більше 140 професорів, понад 380 доцентів, члени державних та громадських академій наук, заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені лікарі України, Заслужені працівники освіти, Заслужені працівники охорони здоров’я України, Лауреати Державної премії України, експерти МОЗ України.


Національний фармацевтичний університет

Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
+380 (57) 341-51-61, 706-30-68
mail@nuph.edu.ua
www.nuph.edu.ua

Детальніше ...

Національний фармацевтичний університет – єдиний в Україні вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Навчальний заклад започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету; з 1921 р. – Харківський фармацевтичний інститут, який у 1992 р. реорганізований в Українську фармацевтичну академію; з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет. Сьогодні в університеті створено всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх сегментів фармацевтичної галузі: аптечних закладів, фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств, державних установ з контролю якості лікарських засобів, а також для підготовки науковців – докторів та кандидатів наук.


Одеський національний медичний університет

Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
+380 (48)723-42-49 +380 (48) 723-22-15
office@odmu.edu.ua
www.odmu.edu.ua

Детальніше ...

ОНМедУ є членом Міжнародної і Європейської Асоціацій університетів, Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Матеріально-технічна база: 8 факультетів, 58 кафедр, 12 навчальних корпусів, 48 клінічних баз, 2 власні клініки, 3 власних НДІ, 13 спеціалізованих медичних центрів. Університет має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Успішно функціонують створені спільно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали ВАК України, серія підручників і навчальних посібників. Виданo більшe 100 наймeнувань книг на українcькій, російcькій, англійcькій і фpанцузькій моваx.


Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
+380 (352) 52-44-92 Приемная комиссия: +380 (352) 25-15-72 +38-093-589-18-78, +38-068-771-06-35
unіversіty@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua

Детальніше ...

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського – провідний медичний заклад вищої освіти України, який готує висококваліфікованих фахівців медичної галузі уже понад 60 років. Університет один з кращих серед закладів вищої освіти України в рейтингу прозорості діяльності за версією Аналітичного центру CEDOS. ТНМУ лідерів серед медичних закладів вищої освіти України в рейтингу Webometrics ranking of world’s universities. Університет – перший у загальному рейтингу медичних закладів вищої освіти України за версією Міжнародного освітнього порталу «4 International Colleges & Universities». За час своєї діяльності ТНМУ було підготовлено понад 25 тис. висококваліфікованих фахівців медичної галузі, які своєї натхненою працею врятували тисячі людських життів. Сьогодні тут здобувають освіту понад 7 тис. студентів, серед них 5 тис. громадян України та близько 2-х тис. іноземних громадян. На медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах, факультеті іноземних студентів та в 6 навчально-наукових інститутах навчальний процес забезпечують понад 600 викладачі (90 % з них мають наукові ступені доктора філософії і доктора наук). Сьогодні функціонує 20 корпусів, з них – 12 навчальних з просторими аудиторіями та сучасними лабораторіями, університетська лікарня, стоматологічний відділ університетської клініки, спорткомплекс з тренажерною залою. Підрозділами університету є видавництво «Укрмедкнига», бібліотека, навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» Запрошуємо Вас приєднатись до дружної родини ТНМУ. Запрошуємо до Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського.


Назад 1 2 3 Далі

Comments are closed