Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


1 2 3 Далі


Буковинський державний медичний університет

Україна, 58002, м. Чернівці, Театральна пл., 2
+380 (372) 55-37-54
office@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua

Детальніше ...

Рік заснування - 1944. Рівень акредитації - IV. Ліцензія: серія ЛB № 000438 від 20.01.2017. Буковинський державний медичний університет (БДМУ) – сучасний багатопрофільний заклад вищої освіти, включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейської Асоціації Університетів, Великої Хартії університетів, що здійснює фахову підготовку в галузі знань 222 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». В університеті забезпечується безперервність та наступність вищої медичної освіти: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії.


Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Україна, 21018, Вінниця, вул. М. Пирогова, 56
+380 (432) 55 39 10 +380 (432) 55 37 48
admission@vnmu.edu.ua
www.vnmu.edu.ua

Детальніше ...

2021 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова святкує 100-річний ювілей. В університеті працює компетентний науково-педагогічний персонал: на 61 кафедрі – понад 120 докторів наук, професорів, один академік НАМН України, майже 650 кандидатів наук, доцентів. Структурні підрозділи: шість факультетів (два медичні, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян та післядипломної освіти); госпрозрахункові підготовчі курси; центр нових інформаційних технологій; науково-дослідний центр, у складі якого 12 сертифікованих науково-дослідних лабораторій, експериментальна клініка (віварій); 46 навчально-тренінгових центрів; 57 клінічних баз кафедр. Ліцензована підготовка іноземних громадян за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 226 «Фармація».


Дніпропетровська медична академія МОЗ України, ДЗ

Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9
+380 (56) 713-52-57, 713-52-37 +380 (56) 370-96-38, 770-22-58
dsma@dsma.dp.ua
www.dsma.dp.ua

Детальніше ...

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДЗ «ДМА») – центр освіти, науки і культури високорозвиненого промислового регіону, є одним з найстаріших навчальних закладів України. Заснована 15 вересня 1916 року. Статус академії установа надбала 1920 року. За час свого існування ДЗ «ДМА» підготувала понад 50 тисяч лікарів, провізорів і медичних сестер–бакалаврів. Сьогодні ДЗ «ДМА» – один з провідних вищих медичних навчальних закладів України з єдиною безперервною підготовкою фахівців на трьох рівнях: довузівському, вузівському і післядипломному. Ректор академії – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Георгій Вікторович Дзяк.


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Україна, 84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27
+380 (99) 060-36-65
contact@dsmu.edu.ua
www.dsmu.edu.ua

Детальніше ...

Державний вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації. Структура: 7 факультетів, 33 кафедри, науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, медичний коледж. 3000 студентів, 380 лікарів-інтернів, 2700 лікарів-курсантів, 450 науково-педагогічних працівників (60 докторів наук та професорів, 120 кандидатів наук та доцентів, 4 члена-кореспондента НАМН України. Підготовка студентів проводиться за спеціальностями: «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Публічне управління та адміністрування (спеціалізація – Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я)». У 2012 році університет підписав договір з Великою хартією європейських університетів (Болонья, Італія). За підсумками зовнішнього аудиту університет сертифікований за міжнародними стандартами якості ІSО - 9001:2008 (вища медична освіта і науково-дослідницька діяльність).


Житомирський базовий фармацевтичний коледж

Україна, 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 99
+380 (412) 24-25-45
pharm@ukrpost.ua
www.pharm.zt.ua

Детальніше ...

Коледж здійснює підготовку високваліфікованих спеціалістів за освітніми програмами 226 «Фармація, промислова фармація» (молодший спеціаліст, бакалавр) денної та заочної форми навчання; 224 «Лабораторна медицина» (молодший спеціаліст) денної форми навчання; підвищення кваліфікації молодших фармацевтичних, медичних спеціалістів спеціальностей «Фармація», «Лабораторна діагностика», «Медико-профілактична справа».


Житомирський медичний інститут ЖОР, КВНЗ

Україна, 10002, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 46/15
+380 (412) 46-19-81 +380 (412) 43-08-91
zhitomir.nursing@gmail.com
www.zhim.org.ua

Детальніше ...

Очолює інститут – ректор Шатило Віктор Йосипович, д. м. н., професор, заслужений лікар України. Інститут готує медичних фахівців за такими спеціальностями: Медсестринство: - сестринська справа (молодший спеціаліст, бакалавр, магістр (очна і заочна форми навчання)), - акушерська справа (молодший спеціаліст, бакалавр), - загальна практика – сімейна медицина (бакалавр). - екстрена медицина (бакалавр), - організація і управління охорони здоров’я (бакалавр), - лікувальна справа (молодший спеціаліст); Громадське здоров’я: - громадське здоров’я (магістр (очна і заочна форми навчання)); Технології медичної діагностики та лікування: - лабораторна діагностика (бакалавр); Фізична терапія, ерготерапія: - фізична терапія, ерготерапія (бакалавр); Стоматологія: - стоматологія (молодший спеціаліст), - стоматологія ортопедична (молодший спеціаліст). Заклад надає освітню послугу у галузі вищої освіти «Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти». Форми навчання: денна, заочна (освітній ступінь магістр) за держзамовленням і на контрактній основі.


Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ДЗ

Україна, 69096, м. Запоріжжя, бул-р Вінтера, 20
+380 (612) 289-80-82
adminzmapo@gmail.com
www.zmapo.edu.ua

Детальніше ...

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» є сучасним центром післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, має вищий – IV рівень, акредитації. В академії працює 172 науково-педагогічних працівника, серед яких шість – заслужені діячі науки і техніки України, шість – заслужені лікарі України, 40 – докторів наук, 33 – професора, 73 – доцента, 109 – кандидатів медичних наук. На 27 кафедрах трьох факультетів академії, відповідно до сучасних вимог безперервної багатоступеневої підготовки медичних кадрів впроваджені всі види післядипломної підготовки лікарів з 62 медичних спеціальностей.


Івано-Франківський національний медичний університет

Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
+380 (342) 22-42-95
ifnmu@ifnmu.edu.ua
www.ifnmu.edu.ua

Детальніше ...

Університет функціонує на засадах державної власності та підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України. На даний час в університеті діє чотири факультети (медичний, стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), науково-навчальний інститут післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян і медичний коледж. Сьогодні в університеті навчається понад 11 тисяч студентів і слухачів. Післядипломна підготовку лікарів виконують за 39 лікарськими спеціальностями. Кадровий склад університету: 121 – доктори медичних наук, 558– кандидати наук. У 2021 році на 13 Міжнародній виставці «Інноватика у сучасній освіті» ІФНМУ став «Лідером інновацій в освіті» отримав золоту медаль у номінації “Упровадження інформаційно цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти.
В університеті виходять три фахові журнали, внесені ВАК України до переліку фахових видань, в яких науковці університету публікують результати науково-дослідних робіт. Це: «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», «Art of medicinе», «Пульс», «Терапевтика».


Кафедра управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, 20
+380 (44) 455-62-92
schoolha@ukr.net
www.academy.gov.ua

Детальніше ...

Спрямування кафедри орієнтовано на підготовку управлінських кадрів сфери охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціальних і галузевих змінах та інноваційних методах управління. Підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється кафедрою на основі магістерської програми за спеціальністю «Державне управління у сфері охорони здоров’я».


Київський медичний університет, ПВНЗ

Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2
+380 (44) 567-29-29
info@kmu.edu.ua
www.kmu.edu.ua

Детальніше ...

ПВНЗ «Київський медичний університет» — перший приватний заклад вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992 році. В 2019 році він став кращим приватним закладом вищої освіти України. Наше бачення — трансформувати систему охорони здоров’я на благо людей та громад і стати національним лідером у підготовці медичних працівників.
Університет об’єднує біля 3900 здобувачів вищої освіти, серед яких 700 інтернів, 35% контингенту — студенти-іноземці із 62 країн світу. В Університеті є три спеціальності: 222 "Медицина", 221 "Стоматологія" та 226 "Фармація, промислова фармація". Працюють підготовчі відділення для українських та іноземних громадян. Післядипломна освіта включає у себе: інтернатуру – 23 спеціальності, 3 освітньо-наукові програми з аспірантури, 11 спеціальностей клінічної ординатури та докторську програму доступну на більшості спеціальностей охорони здоров’я.
Ми опікуємося розвитком сучасних компетенцій наших студентів, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними фахівцями: маємо власну сучасну стоматологічну клініку — СтоматЦентр "УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ", надсучасний Центр симуляційного навчання та оцінювання, Центр кар’єри, Talant Park для розвитку студентських талантів, а також створено професійний мовний центр спільно з Університетом Джорджії (США).
Завжди раді бачити вас в Київському медичному університеті!


1 2 3 Далі

Comments are closed