Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 6


Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, ГО

Україна, 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 10/17
+380 (50) 331-96-31 +380 (50) 331-96-35 +380 (44) 249-91-34
obdynnyk@gmail.com
www.ultrasound.net.ua

Детальніше ...

УАФУД об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою та середньою освітою, зайнятих практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю в галузі ультразвукової діагностики.
Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для сприяння створенню оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики та діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу медичної громадськості в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики та діапевтики. УАФУД сприяє розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі УЗД, освіті і зміцненню зв’язку науки з практикою, пропаганді здобутків УЗД: 2D, 3D, 4D-візуалізації, доплерографії, еластографії, контрастного підсилення, телемедицини та інформатизації.
Одним з актуальних викликів сучасності є зміцнення зв’язку ультразвукової діагностики з клініцистами, зокрема сертифікованим опануванням певних фахових напрямків: акушерства та гінекології, кардіології, хірургії та анестезіології, ортопедії та травматології, сімейної медицини.


Українська діабетологічна асоціація

Україна, 04053, м. Київ, Музейний провулок, 2
+380 (44) 272-29-22
doms.vira@gmail.com
www.uda-doms.org

Детальніше ...

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» – недержавна неприбуткова організація, створена на добровільних засадах. Об’єднує лікарів- ендокринологів, сімейних лікарів і лікарів суміжних спеціальностей, які займаються клінічною, науковою та педагогічною роботою. Основна мета – сприяти покращенню надання медичної допомоги, підвищенню якості життя хворих на цукровий діабет завдяки проведенню наукових досліджень у галузі діабетології, організації освітянських програм для лікарів та пацієнтів.


Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів, ГО

Україна, 04057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
+380 (44) 483-12-82
amtc@kndio.kiev.ua
www.ents.com.ua

Детальніше ...

Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів об’єднує в своїх рядах близько чотирьох тисяч лікарів. Товариство має свою багаторічну історію. Але найбільш важливий результат діяльності Товариства – вже протягом 70 років воно об’єднує спеціалістів-оториноларингологів, створює між ними атмосферу дружби, довіри, доброзичливості, сприяє зростанню їх професіоналізму, сприяє поліпшенню висококваліфікованої, високоспеціалізованої допомоги населенню при захворюваннях вуха, горла та носа.


Українське товариство радіаційних онкологів

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
+380 (57) 704-10-65 +380 (57) 704-02-02
imr@ukr.net
www.medradiologia.kharkov.ua

Детальніше ...

(УТРО) – добровільна всеукраїнська громадська організація. Створена у 1999 р. за ініціативи чл.-кор. НАМНУ, проф. М.І. Пилипенка, на той час – директора Інституту. Головним завданням УТРО є об’єднання зусиль фахівців для розвитку радіаційної онкології та боротьби з онкологічною захворюваністю. Товариство: сприяє підвищенню професійного рівня радіаційних онкологів; організовує і проводить з’їзди та конференції фахівців; популяризує в суспільстві інформацію про стан боротьби із онкологічною захворюваністю, нові методи радіологічної діагностики та лікування злоякісних новоутворів; бере участь у проведенні міжнародних наукових і практичних заходів, сприяє розвитку міжнародного співробітництва в царині радіаційної онкології й надання допомоги онкологічним хворим і членам їх сімей, організовує спільні навчальні заходи, спрямовані на боротьбу проти раку.


Український інститут сексології та андрології, ТОВ

Україна, 04053, м. Київ
+380 (44) 486-58-87, +380 (44) 486-53-36
sexology@sexology.com.ua
www.sexology.com.ua

Детальніше ...

Основними напрямками УІСА є: надання висококваліфікованої допомоги сексологічним та андрологічним хворим, жінкам з різним спектром сексологічної та гінекологічної патології, вирішення проблем адоптації при сексуальних розладах подружньої (сексуальної) пари, питання вікової сексопатології, урологічні захворювання (хронічний простатит, аденома передміхурової залози), використання естетичної хірургії, в тому числі естетичні операції на статевих органах у чоловіків та жінок.


Центр Капралова


+38 (067) 967 7697
kapralov.kiev@gmail.com
www.facebook.com/groups/clubkapralova

Детальніше ...


Назад 1 2 3 4 5 6

Comments are closed