Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі


Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків, ГО

Україна, 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 16/38
+380 (63) 467-49-19
info@ukrmsa.com
www.ukrmsa.com

Детальніше ...

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів студентів-медиків та сприяння ефективній реалізації їх можливостей в сучасних умовах шляхом співпраці з Міжнародною федерацією асоціацій студентів-медиків (IFMSA). Основна концепція діяльності – проведення міжнародних обмінів на виробничу та наукову практику з країнами IFMSA, надаючи студентам-медикам України можливість безпосередньо ознайомитися з найкращими лікувальними та науковими установами всього світу і імплементувати набуті навички в України.


Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги, ВГО

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
+380 (67)350-53-54 +380 (50) 447-25-58
info@urc.org.ua
www.urc.org.ua

Детальніше ...

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів і надання екстреної медичної допомоги, сприяння діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а також, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.


Всеукраїнська фармацевтична палата, ГО

Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
+380 (50) 413-43-03
oleg@klimov.com.ua
www.farmpalata.com.ua

Детальніше ...

Громадське неприбуткове об’єднання, головною метою організації є представництво та захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги. Стратегічним завданням діяльності є запровадження стандартів Належної аптечної практики (Good Pharmacy Practice – GPP), першочерговий принцип якої – виконання головного завдання фармацевта – турботи про добробут пацієнта. Член Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP).


Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ)

Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7
+38 (067) 484-65-16
vult@ukr.net
www.vult.org.ua

Детальніше ...

ВУЛТ є неприбутковою добровільною громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від спеціальності, місця роботи та проживання, національності, релігійних переконань та партійної належності. Вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року. Визначальним напрямком діяльності ВУЛТ останніх років є запровадження в Україні лікарського самоврядування.


Комп’ютерна Медицина, Українська Асоціація

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
+380 (57) 711-80-32 +380 (57) 711-80-25
uacm@ukr.net
www.uacm.kharkov.ua

Детальніше ...

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ) заснована у 1992 році за підтримки МОЗ. Об'єднує: НДІ, медичні та технічні університети, наукові товариства, ЛПУ, виробників програмного забезпечення, провайдерів Інтернет, страхові компанії та індивідуальних членів. З 1993 року УАКМ – Національний член Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики (IMIA); 1994 – Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI); 2007 – Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров'я (HITM). Науково-методичний журнал Офіційний журнал Української Асоціації «Комп’ютерна Медицина»: http://kit-journal.com.ua/uk/index_uk.html


МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія

Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 67, корпус F, оф. 45
+38 (067) 796-11-36
director@medconsulting.com.ua
www.medconsulting.com.ua

Детальніше ...

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ - юридична фірма, яка спеціалізується на захисті інтересів закладів охорони здоров’я та приватнопрактикуючих лікарів. Комплекс правових та консалтингових послуг, що надаються компанією, дозволяє нашим клієнтам здійснювати свою діяльність у правовому полі, успішно вирішувати проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому. Відмінною рисою компанії є залучення до виконання поставлених завдань фахівців-практиків, що мають великий досвід роботи у сфері медичного права та правового забезпечення діяльності медичних центрів. Основні напрямки діяльності: акредитація, ліцензування медичної практики, проведення юридичного аудиту діяльності закладів охорони здоров’я, нострифікація, правові консультації з медичного права.


Національна медична палата України

Україна, 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 4-А
+380 (44) 539-00-09 +380 (44) 222-81-07
nmpu@ukr.net
www.nmpu.com.ua

Детальніше ...

Громадська організація, заснована приватним підприємством «Медична компанія «Дарниця» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року.


Осанна

Україна, 04060, м. Київ, вул. Володимира Сальського, 11

admin@osanna.com.ua
www.osanna.com.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «ОСАННА» є об’єднанням громадян, яка об’єднує на добровільних засадах індивідуальних та колективних членів на основі єдності їх професійних та громадських інтересів.
kvantum@ua.fm


Спілка онкоурологів України

Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
+380 (44) 259-02-73
info@souu.org.ua
www.souu.org.ua

Детальніше ...

Спілка онкоурологів України (СОУУ) – це громадська організація створена у 2009 році з метою підвищення професійного рівня своїх членів. СОУУ щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції, семінари, періодично видає клінічні та методичні рекомендації та іншу науково-медичну літературу. Членами СОУУ можуть стати всі фахівці, які беруть участь в лікуванні онкоурологічних хворих (онкологи, урологи, хіміотерапевти, променеві терапевти, фахівців суміжних галузей).


Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО

Україна, 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 4-А, кв. 66
+38 (068) 302-67-22
clinic-neuro@ukr.net
www.knf.org.ua

Детальніше ...

ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів» на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців України у галузі клінічної нейрофізіології та суміжних дисциплін: неврології, нейрохірургії, травматології, педіатрії, психології, психіатрії. Метою діяльності організації є сприяння розвитку медичної науки, визначенню пріоритетних її напрямків, об’єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони здоров’я у галузі клінічної нейрофізіології та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації.


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі

Comments are closed