Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5


Українська Асоціація Нейрохірургів

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
+380 (44) 483-91-98 +380 (44) 483-95-73
uan.office@gmail.com
www.uaneuro.net

Детальніше ...

Українська Асоціація Нейрохірургів є незалежною самоврядною всеукраїнською громадською організацією. Асоціація об’єднує на добровільних засадах лікарів-нейрохірургів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових і практичних проблем в галузі нейрохірургії, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою розповсюдження власного досвіду та тісного всебічного контакту з нейрохірургами інших країн світу.


Українська асоціація ортопедів-травматологів, ВГО

Україна, 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27
+380 (44) 486-60-65 +380 (44) 486-66-28
atou@ukr.net
www.uaot.org.ua

Детальніше ...

Українська асоціація ортопедів–травматологів на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об'єднує фахівців України у галузі травматології, ортопедії, протезування та суміжних дисциплін. Метою діяльності асоціації є сприяння розвитку медичної науки, визначенню пріоритетних її напрямків, об'єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони здоров'я у галузі травматології й ортопедії та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів асоціації.


Українська Асоціація по вивченню захворювань печінки, ГО

Україна, 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Воронезька, 2-А
+380 (56) 734-99-99 +380 (562) 312-5-54
scherbinina@ua.fm
www.liver.org.ua

Детальніше ...

Метою діяльності Асоціації (ГО «УАВЗП») є сприяння науковому та практичному вирішенню сучасних професійних задач у галузі вивчення захворювань печінки; захист соціальних, творчих, спільних та інших інтересів своїх членів.


Українська асоціація репродуктивної медицини

Україна, 58022, м. Чернівці, вул. В. Трепка, 1-А
+38 (095) 853-81-35
uarm.kiev@gmail.com
www.uarm.org.ua

Детальніше ...

Українська асоціація репродуктивної медицини присвячена діагностиці та лікуванню безпліддя і репродуктивного здоров'я, в тому числі сприянню науковим дослідженням у всіх аспектах репродуктивної медицини і допоміжних репродуктивних технологій та генетики людини.


Українська асоціація травматології та остеосинтезу, ВГО

Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, оф. 309
+380 (44) 331-95-06 +380 (44) 200-01-17
uato2010@gmail.com
www.uato.com.ua

Детальніше ...

ВГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу» створена 04.02.2011 р. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку вітчизняної медичної науки з питань оперативного лікування переломів кісток, моніторингу травматизму та його соціальних наслідків і захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.


Українська Асоціація фізичної терапії, ГО

Україна, 79049, м. Львів, пр-т Червоної Калини, 86-А
+38 (050) 269-36-67
rehabl@ukr.net
www.physrehab.org.ua

Детальніше ...

Українська Асоціація фізичної терапії є всеукраїнською громадською організацією, яка була заснована у вересні 2007 року і об'єднує фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою.
Основною метою діяльності Асоціації є формування статусу і сприяння розвитку професії «фізична терапія» для надання допомоги відповідного рівня, обсягу і якості особам, які її потребують, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння створенню практичних стандартів та стандартів освіти фізичної терапії в Україні через тісні, всебічні контакти з організаціями і фізичними терапевтами інших країн світу, що повинно призвести до офіційного визнання українських спеціалістів та їх кваліфікації за кордоном.


Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, ГО

Україна, 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 10/17
+380 (50) 331-96-31, (050) 331-96-35 +380 (44) 249-91-34
obdynnyk@gmail.com
www.ultrasound.net.ua

Детальніше ...

УАФУД об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою та середньою освітою, зайнятих практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю в галузі ультразвукової діагностики. Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для сприяння створенню оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики та діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу медичної громадськості в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики та діапевтики. УАФУД сприяє розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі УЗД, освіті і зміцненню зв’язку науки з практикою, пропаганді здобутків УЗД: 2D, 3D, 4D-візуалізації, допплерографії, еластографії, контрастного підсилення, телемедицини та інформатизації.


Українська діабетологічна асоціація

Україна, 04053, м. Київ, Музейний провулок, 2
+380 (44) 272-29-22
doms.vira@gmail.com
www.uda-doms.org

Детальніше ...

ВГО «Українська діабетологічна асоціація» – недержавна неприбуткова організація, створена на добровільних засадах. Об’єднує лікарів- ендокринологів, сімейних лікарів і лікарів суміжних спеціальностей, які займаються клінічною, науковою та педагогічною роботою. Основна мета – сприяти покращенню надання медичної допомоги, підвищенню якості життя хворих на цукровий діабет завдяки проведенню наукових досліджень у галузі діабетології, організації освітянських програм для лікарів та пацієнтів.


Українське товариство радіаційних онкологів

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
+380 (57) 704-10-65 +380 (57) 704-02-02
imr@ukr.net
www.medradiologia.kharkov.ua

Детальніше ...

(УТРО) – добровільна всеукраїнська громадська організація. Створена у 1999 р. за ініціативи чл.-кор. НАМНУ, проф. М.І. Пилипенка, на той час – директора Інституту. Головним завданням УТРО є об’єднання зусиль фахівців для розвитку радіаційної онкології та боротьби з онкологічною захворюваністю. Товариство: сприяє підвищенню професійного рівня радіаційних онкологів; організовує і проводить з’їзди та конференції фахівців; популяризує в суспільстві інформацію про стан боротьби із онкологічною захворюваністю, нові методи радіологічної діагностики та лікування злоякісних новоутворів; бере участь у проведенні міжнародних наукових і практичних заходів, сприяє розвитку міжнародного співробітництва в царині радіаційної онкології й надання допомоги онкологічним хворим і членам їх сімей, організовує спільні навчальні заходи, спрямовані на боротьбу проти раку.


Український інститут сексології та андрології, ТОВ

Україна, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
+380 (44) 486-58-87 +380 (44) 486-53-36
sexology@sexology.com.ua
www.sexology.com.ua

Детальніше ...

Основними напрямками УІСА є: надання висококваліфікованої допомоги сексологічним та андрологічним хворим, жінкам з різним спектром сексологічної та гінекологічної патології, вирішення проблем адоптації при сексуальних розладах подружньої (сексуальної) пари, питання вікової сексопатології, урологічні захворювання (хронічний простатит, аденома передміхурової залози), використання естетичної хірургії, в тому числі естетичні операції на статевих органах у чоловіків та жінок.


Назад 1 2 3 4 5

Comments are closed