Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 Далі


Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків, ГО

Україна, 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 16/38
+380 (63) 467-49-19
info@ukrmsa.com
www.ukrmsa.com

Детальніше ...

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів студентів-медиків та сприяння ефективній реалізації їх можливостей в сучасних умовах шляхом співпраці з Міжнародною федерацією асоціацій студентів-медиків (IFMSA). Основна концепція діяльності – проведення міжнародних обмінів на виробничу та наукову практику з країнами IFMSA, надаючи студентам-медикам України можливість безпосередньо ознайомитися з найкращими лікувальними та науковими установами всього світу і імплементувати набуті навички в України.


Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги, ВГО

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
+380 (67)350-53-54 +380 (50) 447-25-58
info@urc.org.ua
www.urc.org.ua

Детальніше ...

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів і надання екстреної медичної допомоги, сприяння діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а також, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.


Всеукраїнська фармацевтична палата, ГО

Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
+380 (50) 413-43-03
oleg@klimov.com.ua
www.farmpalata.com.ua

Детальніше ...

Громадське неприбуткове об’єднання, головною метою організації є представництво та захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги. Стратегічним завданням діяльності є запровадження стандартів Належної аптечної практики (Good Pharmacy Practice – GPP), першочерговий принцип якої – виконання головного завдання фармацевта – турботи про добробут пацієнта. Член Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP).


Комп’ютерна Медицина, Українська Асоціація

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
+380 (57) 711-80-32 +380 (57) 711-80-25
uacm@ukr.net
www.uacm.kharkov.ua

Детальніше ...

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ) заснована у 1992 році за підтримки МОЗ. Об'єднує: НДІ, медичні та технічні університети, наукові товариства, ЛПУ, виробників програмного забезпечення, провайдерів Інтернет, страхові компанії та індивідуальних членів. З 1993 року УАКМ – Національний член Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики (IMIA); 1994 – Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI); 2007 – Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров'я (HITM).


Спілка онкоурологів України

Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
+380 (44) 259-02-73
info@souu.org.ua
www.souu.org.ua

Детальніше ...

Спілка онкоурологів України (СОУУ) – це громадська організація створена у 2009 році з метою підвищення професійного рівня своїх членів. СОУУ щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції, семінари, періодично видає клінічні та методичні рекомендації та іншу науково-медичну літературу. Членами СОУУ можуть стати всі фахівці, які беруть участь в лікуванні онкоурологічних хворих (онкологи, урологи, хіміотерапевти, променеві терапевти, фахівців суміжних галузей).


Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО

Україна, 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 4-А, кв. 66
+38 (068) 302-67-22
clinic-neuro@ukr.net
www.knf.org.ua

Детальніше ...

ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів» на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців України у галузі клінічної нейрофізіології та суміжних дисциплін: неврології, нейрохірургії, травматології, педіатрії, психології, психіатрії. Метою діяльності організації є сприяння розвитку медичної науки, визначенню пріоритетних її напрямків, об’єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони здоров’я у галузі клінічної нейрофізіології та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації.


Товариство офтальмологів України (ТОУ)

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бул-р, 49/51
+380 (48) 746-52-08 +380 (48) 776-04-35
tou.org@ukr.net
www.tou.org.ua

Детальніше ...

Товариство офтальмологів України (ТОУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує фахівців з офтальмології та суміжних медичних спеціальностей, що займаються практичною діяльністю, науковою та педагогічною роботою. Головною метою діяльності ТОУ є сприяння вирішенню наукових і практичних проблем у галузі офтальмології, поширення досвіду українських фахівців і тісного всебічного контакту з офтальмологами інших країн світу, захист законних інтересів членів Товариства, сприяння зростанню професіоналізму українських фахівців шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог.


Українська Академія Реабілітації та Здоров’я Людини

Україна, 04073, м. Київ
+380 (67) 227-10-12
uarhhua@gmail.com

Детальніше ...

Діяльність: наукова, освітня, дослідницька, видавнича.


Українська асоціація боротьби з інсультом, ВГО

Україна, 02222, м. Київ, а/с - 77
+380 (44) 530-54-89
mgulyayeva@gmail.com
www.uabi.org

Детальніше ...

ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» - недержавна неприбуткова організація створена на добровільних засадах. Головною метою роботи організації є інтеграція зусиль медичних працівників, науковців, викладачів медичних навчальних закладів, працівників соціальних служб та засобів масової інформації, широких верств населення до удосконалення системи лікування хворих з гострим інсультом, первинного та вторинного попередження інсульту, реабілітації хворих після інсульту, підвищення якості медичної та соціальної допомоги хворим, які перенесли інсульт. ВГО УАБІ є членом Всесвітньої та Європейської організацій боротьби з інсультом.


Українська асоціація з вивчення болю (УАВБ)

Україна, 01004, м. Київ, а/я - 3

info@pain.in.ua
www.pain.in.ua

Детальніше ...

Українська асоціація з вивчення болю є офіційним представником Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP) і Європейської федерації болю (EFIC) на території України. Основні напрямки роботи асоціації: • Підтримка організації та проведення освітніх програм і курсів підвищення кваліфікації для лікарів в області проблеми болю; • Популяризація інформації про гострі больові синдроми серед медичних працівників та населення; • Консолідація зусиль медичних працівників різних спеціальностей навколо проблем діагностики, лікування і профілактики болю; • Підтримка клінічних досліджень в області патофізіології, фармакології, епідеміології, діагностики, лікування і профілактики болю; • Підтримка створення і розвиток спеціалізованих медичних центрів, кабінетів, лабораторій, що працюють в області діагностики, лікування і профілактики болю.


Назад 1 2 3 4 5 Далі

Comments are closed