Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі


Асоціація торакальних хірургів України, ВГО

Україна, 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 65
+380 (522) 36-60-01, +380 (522) 36-60-02
mediastinum@ukr.net
www.thoracic-surgery.com.ua

Детальніше ...

ВГО «Асоціація торакальних хірургів України» створена у 2010 році. Вона об’єднує однодумців з числа торакальних хірургів та хірургів і медиків суміжних спеціальностей, які хочуть позитивних змін у медицині, бажають привносити нове у медицину, навчатися і навчати інших. Очолює організацію Голова Правління – Урсол Григорій Миколайович та Президент Асоціації – Макаров Анатолій Васильович. Організація структурована і має 14 місцевих осередків. На рахунку організації численні наукові заходи: конференції, симпозіуми, з’їзд торакальних хірургів тощо.


Асоціація Урологів України, ВГО

Україна, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
+380 (44) 486- 67-31 +380 (44) 486-65-89
vgo.auu@gmail.com

Детальніше ...

Всеукраїнська Громадська Організація «АСОЦІАЦІЯ УРОЛОГІВ УКРАЇНИ» (АУУ) здійснює свою діяльність на основі єдності прагнень, інтересів лікарів урологів, лікарів суміжних професій. Основними завданнями діяльності Асоціації є розвиток медичної науки, удосконалення організації управління урологічною службою та поліпшення рівня лікувально-діагностичної роботи профільних установ, підвищенню професійної діяльності фахівців. Здійснює організацію, фінансування, допомогу в проведенні наукових досліджень з проблем урології та суміжних дисциплін. Члени Асоціації беруть активну участь у науково-практичних заходах (міжнародні конференції, симпозіуми, круглі столи, телеконференції, обмін спеціалістами). Сприяють пропаганді досягнень урологічної науки та досвіду роботи урологічних установ.


Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, ГО

Україна, м. Київ, 01033, вул. Тарасівська, 6
+380 (44) 501-32-86, 87
medassociation@ukr.net

Детальніше ...

Асоціація заснована у 2005 році. Являється членом Європейської федерації Асоціацій зі спортивної медицини (EFSMA) та Міжнародної федерації зі спортивної медицини (FIMS). Мета діяльності – сприяння інтеграції наукового і практичного потенціалів всіх своїх членів для ефективного розвитку спортивної медицини, лікувальної фізкультури та медичної реабілітації, захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів Асоціації.


Асоціація хірургів України, ГО

Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
+380 (44) 454-20-50 +380 (44) 497-13-74

www.as-ukr.org

Детальніше ...

Всеукраїнське громадське об’єднання «Асоціація хірургів України» є одним з найбільших медичних товариств, самоврядною громадською організацією, яка об’єднує представників однієї з найчисленніших медичних спеціальностей – лікарів хірургічного профілю. Асоціація хірургів України має глибокі коріння, що пронизують столітні історичні пласти від перших медичних та лікарських шкіл, що створювались в часи Російської імперії та наукових товариств, що функціонували в Радянському Союзі до лікарської спілки, що об’єднує хірургів однодумців вільної та самостійної України. Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів Асоціації.


Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів, ГО

Україна, 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 68/1, оф. 62

biomedconf@gmail.com

Детальніше ...

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів» - це неприбуткова організація, консолідація зусиль працівників і студентів у галузі біомедичної інженерії і технології, інженерно-технічних наук, біології і медицини у напрямку розвитку, розробки і застосування біологічної і медичної техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій їх застосування, а також захисту професійних і соціальних інтересів членів.


Всеукраїнська асоціація головних лікарів, ВГО

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
+380 (67) 240 24 23
vagl@i.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів» створена у 2008 році як громадська організація керівників охорони здоров’я України. Основною метою діяльності ВГО ВАГЛ є: сприяння вдосконаленню системи охорони здоров’я, відродженню суспільної та соціальної ваги професії лікаря, головного лікаря-керівника (менеджера) ЛПЗ; запровадження принципів ефективного управління в умовах реформування галузі, представництво в органах влади та захист законних інтересів своїх членів, удосконалення професійної медичної освіти, принципів сучасного менеджменту. Сьогодні Асоціація має свої осередки у більшості регіонів України, до суспільної діяльності задіяні понад 500 членів. Провідну роль організація займає у вирішенні питань на державному рівні щодо реформування галузі та стабілізації діяльності лікувально-профілактичних закладів в умовах економічної кризи, запровадження медичного страхування. За ініціативи Асоціації проведено ряд семінарів, нарад, науково-практичних конференцій з актуальних питань функціонування галузі.


Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО

Україна, 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 3
+380 (44) 544-66-46 +380 (44) 518-27-16
nikishaev@endoscopy.com.ua
www.endoscopy.com.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів є громадською організацією, має осередки в кожній області України, а також у місті Києві. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту спеціалістів, зайнятих у галузі ендоскопії. Асоціація ставить перед собою завдання: сприяти підвищенню професійної кваліфікації ендоскопістів до рівня міжнародних вимог.


Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 18
+380 (44) 221-08-43 +380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з стандартизації. ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM). Основні досягнення за останні роки: ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro». Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету акредитації Національного агентства з акредитації України. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC. Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної діагностики, зокрема: ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»; ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій»; ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня».


Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ)

Україна, 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26, 3-А, Міська клінічна лікарня
+380 (44) 540-96-53 +380 (44) 512-15-16
uapras@gmail.com
www.uapras.org

Детальніше ...

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ) організована 23 грудня 1999 року. Асоціація об´єднує в своїх лавах лікарів хірургічного профілю, що займаються питаннями оперативного лікування складних ранових дефектів, відновної реконструктивної хірургії у постраждалих з вродженими вадами, або набутих після перенесених важких травм, питаннями естетичної хірургії. В рамках асоціації проводяться з´їзди, конференції, симпозіуми, майстер-класи, де висвітлюються можливості використання інноваційних технологій, хірургічної техніки, сучасних медичних виробів для вирішення поставлених питань (пластика комплексами тканин, медичний інструментарій, штучні імпланти та ін.). Президент асоціації – доктор медичних наук Пінчук Василь Дмитрович, професор кафедри комбустіології й пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.


Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології

Україна, 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с – 440
+380 (44) 337-79-96
vаfk@ukr.net
www.vafk.org.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології (ВАФК) є провідною організацією в Україні, яка об’єднує спеціалістів у галузі курортології, реабілітації, фізіотерапії та фізичної медицини, санаторно-курортні заклади, медичні та реабілітаційні центри.
Мета: сприяння розвитку курортології, реабілітаційної медицини та фізіотерапевтичної допомоги, санаторно-курортного лікування шляхом інтеграції наукового та практичного потенціалу членів ВАФК.


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі

Comments are closed