Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 Далі


Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 18
+380 (44) 221-08-43 +380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з стандартизації. ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM). Основні досягнення за останні роки: ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro». Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету акредитації Національного агентства з акредитації України. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC. Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної діагностики, зокрема: ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»; ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій»; ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня».


Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ)

Україна, 02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26, 3-А, Міська клінічна лікарня
+380 (44) 540-96-53 +380 (44) 512-15-16
uapras@gmail.com
www.uapras.org

Детальніше ...

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (ВАПРЕХ) організована 23 грудня 1999 року. Асоціація об´єднує в своїх лавах лікарів хірургічного профілю, що займаються питаннями оперативного лікування складних ранових дефектів, відновної реконструктивної хірургії у постраждалих з вродженими вадами, або набутих після перенесених важких травм, питаннями естетичної хірургії. В рамках асоціації проводяться з´їзди, конференції, симпозіуми, майстер-класи, де висвітлюються можливості використання інноваційних технологій, хірургічної техніки, сучасних медичних виробів для вирішення поставлених питань (пластика комплексами тканин, медичний інструментарій, штучні імпланти та ін.). Президент асоціації – доктор медичних наук Пінчук Василь Дмитрович, професор кафедри комбустіології й пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.


Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків, ГО

Україна, 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 16/38
+380 (63) 467-49-19
info@ukrmsa.com
www.ukrmsa.com

Детальніше ...

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів студентів-медиків та сприяння ефективній реалізації їх можливостей в сучасних умовах шляхом співпраці з Міжнародною федерацією асоціацій студентів-медиків (IFMSA). Основна концепція діяльності – проведення міжнародних обмінів на виробничу та наукову практику з країнами IFMSA, надаючи студентам-медикам України можливість безпосередньо ознайомитися з найкращими лікувальними та науковими установами всього світу і імплементувати набуті навички в України.


Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги, ВГО

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
+380 (67)350-53-54 +380 (50) 447-25-58
info@urc.org.ua
www.urc.org.ua

Детальніше ...

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів і надання екстреної медичної допомоги, сприяння діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а також, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.


Всеукраїнська фармацевтична палата, ГО

Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23
+380 (50) 413-43-03
oleg@klimov.com.ua
www.farmpalata.com.ua

Детальніше ...

Громадське неприбуткове об’єднання, головною метою організації є представництво та захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги. Стратегічним завданням діяльності є запровадження стандартів Належної аптечної практики (Good Pharmacy Practice – GPP), першочерговий принцип якої – виконання головного завдання фармацевта – турботи про добробут пацієнта. Член Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP).


Комп’ютерна Медицина, Українська Асоціація

Україна, 61176, м. Харків, вул. Амосова, 58
+380 (57) 711-80-32 +380 (57) 711-80-25
uacm@ukr.net
www.uacm.kharkov.ua

Детальніше ...

Українська Асоціація «Комп'ютерна Медицина» (УАКМ) заснована у 1992 році за підтримки МОЗ. Об'єднує: НДІ, медичні та технічні університети, наукові товариства, ЛПУ, виробників програмного забезпечення, провайдерів Інтернет, страхові компанії та індивідуальних членів. З 1993 року УАКМ – Національний член Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики (IMIA); 1994 – Європейської Федерації медичної інформатики (EFMI); 2007 – Європейської Асоціації менеджерів ІТ технологій в охороні здоров'я (HITM).


МЕДКОНСАЛТИНГ, юридична компанія

Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 67, корпус F, оф. 45
+38 (067) 796-11-36
director@medconsulting.com.ua
www.medconsulting.com.ua

Детальніше ...

Компанія МЕДКОНСАЛТИНГ - юридична фірма, яка спеціалізується на захисті інтересів закладів охорони здоров’я та приватнопрактикуючих лікарів. Комплекс правових та консалтингових послуг, що надаються компанією, дозволяє нашим клієнтам здійснювати свою діяльність у правовому полі, успішно вирішувати проблеми, а також попереджати їх появу в майбутньому. Відмінною рисою компанії є залучення до виконання поставлених завдань фахівців-практиків, що мають великий досвід роботи у сфері медичного права та правового забезпечення діяльності медичних центрів. Основні напрямки діяльності: акредитація, ліцензування медичної практики, проведення юридичного аудиту діяльності закладів охорони здоров’я, нострифікація, правові консультації з медичного права.


Спілка онкоурологів України

Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
+380 (44) 259-02-73
info@souu.org.ua
www.souu.org.ua

Детальніше ...

Спілка онкоурологів України (СОУУ) – це громадська організація створена у 2009 році з метою підвищення професійного рівня своїх членів. СОУУ щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції, семінари, періодично видає клінічні та методичні рекомендації та іншу науково-медичну літературу. Членами СОУУ можуть стати всі фахівці, які беруть участь в лікуванні онкоурологічних хворих (онкологи, урологи, хіміотерапевти, променеві терапевти, фахівців суміжних галузей).


Товариство клінічних нейрофізіологів, ГО

Україна, 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 4-А, кв. 66
+38 (068) 302-67-22
clinic-neuro@ukr.net
www.knf.org.ua

Детальніше ...

ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів» на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців України у галузі клінічної нейрофізіології та суміжних дисциплін: неврології, нейрохірургії, травматології, педіатрії, психології, психіатрії. Метою діяльності організації є сприяння розвитку медичної науки, визначенню пріоритетних її напрямків, об’єднання зусиль у вирішенні невідкладних практичних завдань охорони здоров’я у галузі клінічної нейрофізіології та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації.


Товариство офтальмологів України (ТОУ)

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бул-р, 49/51
+380 (48) 746-52-08 +380 (48) 776-04-35
tou.org@ukr.net
www.tou.org.ua

Детальніше ...

Товариство офтальмологів України (ТОУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує фахівців з офтальмології та суміжних медичних спеціальностей, що займаються практичною діяльністю, науковою та педагогічною роботою. Головною метою діяльності ТОУ є сприяння вирішенню наукових і практичних проблем у галузі офтальмології, поширення досвіду українських фахівців і тісного всебічного контакту з офтальмологами інших країн світу, захист законних інтересів членів Товариства, сприяння зростанню професіоналізму українських фахівців шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог.


Назад 1 2 3 4 5 Далі

Comments are closed