Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 Далі


Асоціація служби крові України, ВГО

Україна, м. Житомир, 10009, вул. М. Кибальчича, 16
+380 (412) 39-58-57
rbc.zt.ua@gmail.com
www.ascu.ucoz.ua

Детальніше ...

Заснована 22 лютого 2002 р. з метою: • сприяння розвитку, впровадження новітніх технологій та розробці нормативних актів та національних стандартів в сфері виробничої та клінічної трансфузіології; • організація та проведення на громадських засадах науково-практичних конференцій та інших навчальних заходів; • сприяння розвитку міжнародних зв’язків між Україною та іншими державами в галузі трансфузійної медицини; • захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів членів організації.


Асоціація торакальних хірургів України, ВГО

Україна, 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 65
+380 (522) 36-60-01, +380 (522) 36-60-02
mediastinum@ukr.net
www.thoracic-surgery.com.ua

Детальніше ...

ВГО «Асоціація торакальних хірургів України» створена у 2010 році. Вона об’єднує однодумців з числа торакальних хірургів та хірургів і медиків суміжних спеціальностей, які хочуть позитивних змін у медицині, бажають привносити нове у медицину, навчатися і навчати інших. Очолює організацію Голова Правління – Урсол Григорій Миколайович та Президент Асоціації – Макаров Анатолій Васильович. Організація структурована і має 14 місцевих осередків. На рахунку організації численні наукові заходи: конференції, симпозіуми, з’їзд торакальних хірургів тощо.


Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, ГО

Україна, м. Київ, 01033, вул. Тарасівська, 6
+380 (44) 501-32-86, 87
medassociation@ukr.net

Детальніше ...

Асоціація заснована у 2005 році. Являється членом Європейської федерації Асоціацій зі спортивної медицини (EFSMA) та Міжнародної федерації зі спортивної медицини (FIMS). Мета діяльності – сприяння інтеграції наукового і практичного потенціалів всіх своїх членів для ефективного розвитку спортивної медицини, лікувальної фізкультури та медичної реабілітації, захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів Асоціації.


Асоціація хірургів України, ГО

Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
+380 (44) 454-20-50 +380 (44) 497-13-74 +380 (44) 497-71-34
info@surgery.org.ua, 4977134@gmail.com
as-ukr.org

Детальніше ...

Громадське об’єднання «Асоціація хірургів України» є одним з найбільших медичних товариств, самоврядною громадською організацією, яка об’єднує представників однієї з найчисленніших медичних спеціальностей – лікарів хірургічного профілю. Асоціація хірургів України має глибокі коріння, що пронизують столітні історичні пласти від перших медичних та лікарських шкіл до лікарської спілки, що об’єднує хірургів однодумців вільної та самостійної України. Метою діяльності Асоціації є наукове, практичне, організаційно-методичне сприяння в вирішенні проблем сучасної хірургії, підвищенні професійного рівня та спеціалізації лікарів-хірургів, правовий захист членів Асоціації.


Всеукраїнська асоціація головних лікарів, ВГО

Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5
+380 (67) 240 24 23
vagl@i.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація головних лікарів» створена у 2008 році як громадська організація керівників охорони здоров’я України. Основною метою діяльності ВГО ВАГЛ є: сприяння вдосконаленню системи охорони здоров’я, відродженню суспільної та соціальної ваги професії лікаря, головного лікаря-керівника (менеджера) ЛПЗ; запровадження принципів ефективного управління в умовах реформування галузі, представництво в органах влади та захист законних інтересів своїх членів, удосконалення професійної медичної освіти, принципів сучасного менеджменту. Сьогодні Асоціація має свої осередки у більшості регіонів України, до суспільної діяльності задіяні понад 500 членів. Провідну роль організація займає у вирішенні питань на державному рівні щодо реформування галузі та стабілізації діяльності лікувально-профілактичних закладів в умовах економічної кризи, запровадження медичного страхування. За ініціативи Асоціації проведено ряд семінарів, нарад, науково-практичних конференцій з актуальних питань функціонування галузі.


Всеукраїнська асоціація ендоскопістів, ГО

Україна, 02166, м. Київ, вул. Братиславська, 3
+380 (44) 544-66-46 +380 (44) 518-27-16
nikishaev@endoscopy.com.ua
www.endoscopy.com.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська асоціація ендоскопістів є громадською організацією, має осередки в кожній області України, а також у місті Києві. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту спеціалістів, зайнятих у галузі ендоскопії. Асоціація ставить перед собою завдання: сприяти підвищенню професійної кваліфікації ендоскопістів до рівня міжнародних вимог.


Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 18
+380 (44) 221-08-43 +380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з стандартизації. ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM). Основні досягнення за останні роки: ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro». Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету акредитації Національного агентства з акредитації України. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC. Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної діагностики, зокрема: ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»; ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій»; ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня».


Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології

Україна, 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с – 440
+380 (44) 337-79-96
vаfk@ukr.net
www.vafk.org.ua

Детальніше ...

Всеукраїнська Асоціація Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології (ВАФК) є провідною організацією в Україні, яка об’єднує спеціалістів у галузі курортології, реабілітації, фізіотерапії та фізичної медицини, санаторно-курортні заклади, медичні та реабілітаційні центри.
Мета: сприяння розвитку курортології, реабілітаційної медицини та фізіотерапевтичної допомоги, санаторно-курортного лікування шляхом інтеграції наукового та практичного потенціалу членів ВАФК.


Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги, ВГО

Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 87, оф. 12
+380 (67)350-53-54 +380 (50) 447-25-58
info@urc.org.ua
www.urc.org.ua

Детальніше ...

Основною метою діяльності Ради є сприяння покращенню та удосконаленню надання екстреної медичної допомоги та заходів реанімації потерпілим та хворим як в звичайних умовах, так і при надзвичайних ситуаціях, об’єднання зусиль медичних працівників та інших зацікавлених осіб для порятунку життя людей та збереження їх працездатності шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів, поширення та впровадження кращого світового досвіду та стандартів реанімаційних заходів і надання екстреної медичної допомоги, сприяння діяльності організацій, які зацікавлені у впровадженні новітніх методів серцево-легеневої-мозкової реанімації, а також, захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.


Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ)

Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7
+38 (067) 484-65-16
vult@ukr.net
www.vult.org.ua

Детальніше ...

ВУЛТ є неприбутковою добровільною громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від спеціальності, місця роботи та проживання, національності, релігійних переконань та партійної належності. Вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року. Визначальним напрямком діяльності ВУЛТ останніх років є запровадження в Україні лікарського самоврядування.


Назад 1 2 3 4 Далі

Comments are closed