Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі


Асоціація медичних сестер України, ВГО

Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23, оф. 1206
+38 (050) 503-46-42
ti_cher@ukr.net
www.amsu.com.ua

Детальніше ...

Асоціація медичних сестер України (АМУ) створена в травні 1997 року як добровільна, самокерована всеукраїнська громадська організація. Її метою є захист соціальних, творчих, економічних інтересів молодших медичних спеціалістів, підвищення їх професійної кваліфікації та підтримка пріоритету гуманітарних цінностей медсестринства.
АМУ також відводиться роль сполучної ланки між Міністерством охорони здоров'я України та регіональними, профільними українськими асоціаціями медсестер, а також роль загальнонаціонального інституту по розробці стандартів і нормативів в області сестринської справи.
Для виконання статутних цілей і завдань Асоціація проводить конференції, семінари з актуальних проблем медсестринства, захищає законні права та інтереси своїх членів, разом з державними організаціями розробляє програми розвитку медсестринства.


Асоціація неврологів України

Україна, 79012, м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 44/65
+38 (067) 800-85-72
ass.neuro.ukr@gmail.com
assneuro.com

Детальніше ...

Асоціація лікарів неврологів України – неприбуткова організація, заснована для об’єднання лікарів неврологів України.


Асоціація неонатоогів України, ВГО

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8
+380 (44) 483-62-20
tkznamenska@gmail.com
www.neonatology.org.ua

Детальніше ...

Асоціація неонатологів України – національна професійна спілка лікарів, що об'єднує фахівців з неонатології та неонатальної хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, медичної генетики та інших дисциплін.
Головна мета діяльності – сприяння науковому і практичному розв'язанню сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених, підвищенню рівня кваліфікації та захисту соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.


Асоціація педіатрів України

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8
+380 (44) 483-80-67 +380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Детальніше ...

Асоціація педіатрів України є незалежною, самоврядною Всеукраїнською громадською, некомерційною, неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою та педагогічною роботою. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових та практичних проблем в галузі педіатрії, впровадження в практику охорони здоров’я дітей сучасних, високоефективних технологій профілактики, діагностики і лікування. Президент Асоціації академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.


Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Пушкінська, 1
+380 (412) 55-31-41 +380 (67) 411-30-96
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

Детальніше ...

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» створена в 2007 році з метою задоволення та захисту соціальних, економічних, професійних інтересів членів організації, сприяння інтеграції лікарняних кас України, підвищення професійного рівня працівників медичної галузі. Між асоціацією та лікарняними касами України укладені угоди про медичний супровід, завдяки цьому члени лікарняних кас у різних регіонах України можуть отримувати необхідну медичну допомогу.


Асоціація працівників системи охорони здоров’я України «Медичні лідери», Громадська організація

Україна, 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 10-А, кв. 27
+38 (068) 948-16-32
info.med.lead@gmail.com
medleaders.org.ua

Детальніше ...

ГО “Медичні лідери” - це дієва платформа для об’єднання активних та вмотивованих медичних працівників, незалежно від спеціалізації, посади чи місця роботи. У кожного з нас різний досвід, але єдине розуміння мети - створити успішну, спроможну та, головне, прозору систему охорони здоров’я України для медиків та пацієнтів.


Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, ВГО

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 440-30-56
offi ce@nmapo.edu.ua
www.ambulance.org.ua

Детальніше ...

ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» створена у 2005 році на І з’їзді лікарів швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Організаторами з’їзду були Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів, зав. професор Зозуля І.С., медицини катастроф і Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, директор і зав. кафедри професор Рощін Г.Г.), Київська станція швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора Анатолій Васильович). Президентом Асоціації було обрано зав. кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, професора Зозулю І.С., Головою Ради Заслуженого лікаря України Вершигору А.В. В 2008 році керівництво Асоціації переобрано. Організаторами Асоціації та установ вище перерахованих щороку проводяться науково- практичні конференції, конгреси, які нараховують понад 1000 учасників всіх регіонів України. В конференціях приймають участь гості з зарубіжних країн. Проводяться виставки лікарських препаратів, демонстрація нової апаратури, розповсюдження літератури, проводяться майстер – класи. Крім того Асоціація бере активну участь в проведенні Міжнародного Медичного Форуму та Міжнародного Медичного Конгресу у вигляді науково-практичних симпозіумів і здійснення майстер – класів.


Асоціація превентивної та антиейджинг медицини

Україна, 03050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28
+380 (50) 447-30-75
apam.info@gmail.com
www.apam.org.ua

Детальніше ...

Асоціація превентивної та антиейджинг медицини поширює знання про профілактичну медицину та медицину антистаріння шляхом реалізації власних соціальних програм.


Асоціація радіологів України

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 388-42-73
aru-ua@ukr.net
www.aru-ua.org

Детальніше ...

Основна мета діяльності АРУ - об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов всебічного розвитку радіології, максимальної реалізації творчого потенціалу фахівців, соціально-правового захисту членів АРУ, зайнятих в області рентгенології, радіонуклідної, ультразвукової, інфрачервоної та магнітно-резонансної діагностики, променевої терапії, радіаційної безпеки ядерної та радіаційної медицини. Асоціація регулярно проводить науково-освітні заходи та щоквартально видає журнал «Променева діагностика, променева терапія» та інформаційний бюлетень «Радіологічний вісник».


Асоціація служби крові України, ВГО

Україна, м. Житомир, 10009, вул. М. Кибальчича, 16
+380 (412) 39-58-57
rbc.zt.ua@gmail.com
www.ascu.ucoz.ua

Детальніше ...

Заснована 22 лютого 2002 р. з метою: • сприяння розвитку, впровадження новітніх технологій та розробці нормативних актів та національних стандартів в сфері виробничої та клінічної трансфузіології; • організація та проведення на громадських засадах науково-практичних конференцій та інших навчальних заходів; • сприяння розвитку міжнародних зв’язків між Україною та іншими державами в галузі трансфузійної медицини; • захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів членів організації.


Назад 1 2 3 4 5 6 Далі

Comments are closed