Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


1 2 3 4 5 Далі


Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (АОРМВ)

Україна, 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1
+380 (44) 360-63-26
inbox@amomd.com
www.amomd.com

Детальніше ...

Асоціація була створена в 2012 р. як перше в Україні професійне об’єднання, що нині налічує вже понад 40 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів. Асоціація функціонує з метою захисту професійних інтересів членів Асоціації та свободи підприємницької діяльності, забезпечення підтримки вільної конкуренції та стабільного функціонування ринку медичних виробів. Послуги та привілеї для Членів: • захист прав та лобіювання інтересів; • інформування; • правова підтримка; • просування бізнесу.


Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 6
+380 (44) 270-16-52

Детальніше ...

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» – це громадська організація, яка об`єднує на громадських засадах спеціалістів, занятих науково- дослідницькою педагогічною і практичною діяльністю в галузі хірургії серця, магістральних судин і інших суміжних напрямках. Метою Асоціації є сприяння розвитку серцево-судинної хірургії, її забезпечення, захист професіональних інтересів членів Асоціації, сприяння реалізації їх творчого потенціалу і ініціативів інтересах вирішення актуальних творчих проблем і практичних завдань в області хірургії серця і магістральних судин.


Асоціація безкорисливого донорства крові «ПоКроВа», МГО

Україна, 04073, м. Київ, вул. Захарівська, 3-А, кв. 67
+380 (44) 468-78-88 +380 (50) 413-65-65
larisa.vakhnenko@gmail.com

Детальніше ...

Служба крові є одним з найважливіших стратегічних напрямків системи охорони здоров’я України. В Україні велику частку платних донорів складає дуже небезпечний контингент групи ризику. Міжнародним співтовариством вітається тільки безкорисливе донорство крові. В державі організацією агітації безкорисливого донорства крові централізовано і системно не займається ніхто. Мета проведення пропонованого проекту – створення системи розвитку і підтримки системи безкорисливого донорства крові України. МГО «ПоКроВа» розробила стратегію виконання проекту: проведення діагностики стану безкорисливого донорства, розробку методик розвитку системи безкорисливого донорства серед різноманітних фокус-груп із залученням психологів і PR-технологів для розробки агітаційних матеріалів для мас-медіа, Інтернету, зовнішньої реклами.


Асоціація гендерної медицини і освіти, ВГО

Україна, 03037, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 4-Г, оф. 50
+380 (67) 444-55-77 +380 (67) 224-55-63
marinadolzhenko@mail.ru
www.WebCardio.org

Детальніше ...

Основною метою ВГО «Асоціація гендерної медицини та освіти» є задоволення та захист прав і свобод, суспільних інтересів, сприяння ефективному розвитку наукової та практичної гендерної медицини, підвищення якості лікування та профілактики, інтеграція наукового та практичного потенціалу всіх своїх підрозділів для ефективного розвитку наукової та практичної гендерної медицини, розробка рекомендацій по лікуванню та профілактиці в залежності від статі.


Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ)

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 456-10-79 +380 (44) 456-90-27
alkoss@bk.ru

Детальніше ...

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців України, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю у галузі дитячої оториноларингології та суміжних дисциплін. Свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції України № 2294.


Асоціація комбустіологів України

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13, 2-а Міська клінічна лікарня
+380 (44) 292-70-68
juri444@mail.ru

Детальніше ...

Асоціація комбустіологів України функціонує більше 15 років та об’єднує в своїх лавах лікарів, які лікують хворих з опіками та їх наслідками в 33 опікових відділеннях та Центрах України. Основні напрямки роботи – це організаційні питання забезпечення етапного лікування хворих з опіками, впровадження сучасних технологій хірургічного лікування поширених та глибоких опіків, організація конференцій, симпозіумів, сприяння підвищенню кваліфікації лікарів за рахунок навчання в закладах післядипломної освіти та стажування в провідних клініках Європи. Асоціацію очолює професор Козинець Г.П., завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.


Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО

Україна, 03148, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-В
+380 (44) 383-41-91 +380 (67) 956-77-65
apmt@i.ua
www.medtourdoctors.com

Детальніше ...

Асоціація лікарів медичного туризму – громадська неприбуткова організація, заснована на добровільному об’єднанні громадян. Кількість зареєстрованих фахівців станом на 01.02.2015 – понад 1 200 лікарів різних спеціальностей. Завдання: – інформування лікарів і пацієнтів про можливості медичного туризму; – розвиток телемедицини; – обмін досвідом лікування пацієнтів у різних країнах. Для їх виконання Асоціація: – аналізує методи діагностики та лікування у різних країнах; – проводить семінари та бере участь у виставках; – співпрацює з держорганами, підприємствами, ГО.


Асоціація педіатрів України

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8
+380 (44) 483-80-67 +380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Детальніше ...

Асоціація педіатрів України є незалежною, самоврядною Всеукраїнською громадською, некомерційною, неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою та педагогічною роботою. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню наукових та практичних проблем в галузі педіатрії, впровадження в практику охорони здоров’я дітей сучасних, високоефективних технологій профілактики, діагностики і лікування. Президент Асоціації академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.


Асоціація працівників лікарняних кас України, ВГО

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Пушкінська, 1
+380 (412) 55-31-41 +380 (412) 22-38-88
gsmlk@ukr.net
www.likkasa.com

Детальніше ...

ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» створена в 2007 році з метою задоволення та захисту соціальних, економічних, професійних інтересів членів організації, сприяння інтеграції лікарняних кас України, підвищення професійного рівня працівників медичної галузі. Між асоціацією та лікарняними касами України укладені угоди про медичний супровід, завдяки цьому члени лікарняних кас у різних регіонах України можуть отримувати необхідну медичну допомогу.


Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф, ВГО

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 440-30-56
offi ce@nmapo.edu.ua
www.ambulance.org.ua

Детальніше ...

ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» створена у 2005 році на І з’їзді лікарів швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Організаторами з’їзду були Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів, зав. професор Зозуля І.С., медицини катастроф і Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, директор і зав. кафедри професор Рощін Г.Г.), Київська станція швидкої медичної допомоги (головний лікар Вершигора Анатолій Васильович). Президентом Асоціації було обрано зав. кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, професора Зозулю І.С., Головою Ради Заслуженого лікаря України Вершигору А.В. В 2008 році керівництво Асоціації переобрано. Організаторами Асоціації та установ вище перерахованих щороку проводяться науково- практичні конференції, конгреси, які нараховують понад 1000 учасників всіх регіонів України. В конференціях приймають участь гості з зарубіжних країн. Проводяться виставки лікарських препаратів, демонстрація нової апаратури, розповсюдження літератури, проводяться майстер – класи. Крім того Асоціація бере активну участь в проведенні Міжнародного Медичного Форуму та Міжнародного Медичного Конгресу у вигляді науково-практичних симпозіумів і здійснення майстер – класів.


1 2 3 4 5 Далі

Comments are closed