Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації

Медичнi асоціації, громадські об’єднання та організації


1 2 3 4 5 6 Далі


Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» (АОРМВ)

Україна, 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1
+380 (44) 360-63-26
inbox@amomd.com
www.amomd.com

Детальніше ...

Асоціація була створена в 2012 р. як перше в Україні професійне об’єднання, що нині налічує вже понад 40 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів. Асоціація функціонує з метою захисту професійних інтересів членів Асоціації та свободи підприємницької діяльності, забезпечення підтримки вільної конкуренції та стабільного функціонування ринку медичних виробів. Послуги та привілеї для Членів: • захист прав та лобіювання інтересів; • інформування; • правова підтримка; • просування бізнесу.


Асоціація «Серцево-судинних хірургів України»

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 6
+380 (44) 270-16-52

Детальніше ...

Асоціація «Серцево-судинних хірургів України» – це громадська організація, яка об`єднує на громадських засадах спеціалістів, занятих науково- дослідницькою педагогічною і практичною діяльністю в галузі хірургії серця, магістральних судин і інших суміжних напрямках. Метою Асоціації є сприяння розвитку серцево-судинної хірургії, її забезпечення, захист професіональних інтересів членів Асоціації, сприяння реалізації їх творчого потенціалу і ініціативів інтересах вирішення актуальних творчих проблем і практичних завдань в області хірургії серця і магістральних судин.


Асоціація бариатричної хірургії

Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
+380 (44) 408-27-66
andriy.lavryk@gmail.com
www.obesitysurgery.org.ua

Детальніше ...

Асоціація створена на базі Національного інституту хірургії і трансплантології 23 січня 2001 року. (Інститут клінічної та експериментальної хірургії) з метою сприяння та поширення методів баріатричної хірургії, максимальної реалізації творчого потенціалу, захист інтересів її членів. Перші операції з хірургічного лікування ожиріння в колишньому Радянському союзі були виконані в інституті академіком А.А. Шалімовим в 1976 році. Надалі в стінах інституту вперше в Україні виконані операції бандажування шлунка (80-ті роки). З 2000 року широко впроваджуються методи лікування ожиріння. З 2001 року Асоціація баріатричної хірургії є повноправним членом міжнародної федерації хірургії ожиріння (IFSO).


Асоціація безкорисливого донорства крові «ПоКроВа», МГО

Україна, 04073, м. Київ, вул. Захарівська, 3-А, кв. 67
+380 (44) 468-78-88 +380 (50) 413-65-65
larisa.vakhnenko@gmail.com

Детальніше ...

Служба крові є одним з найважливіших стратегічних напрямків системи охорони здоров’я України. В Україні велику частку платних донорів складає дуже небезпечний контингент групи ризику. Міжнародним співтовариством вітається тільки безкорисливе донорство крові. В державі організацією агітації безкорисливого донорства крові централізовано і системно не займається ніхто. Мета проведення пропонованого проекту – створення системи розвитку і підтримки системи безкорисливого донорства крові України. МГО «ПоКроВа» розробила стратегію виконання проекту: проведення діагностики стану безкорисливого донорства, розробку методик розвитку системи безкорисливого донорства серед різноманітних фокус-груп із залученням психологів і PR-технологів для розробки агітаційних матеріалів для мас-медіа, Інтернету, зовнішньої реклами.


Асоціація військових неврологів України

Україна, 79012, м. Київ, вул. Госпітальна, 18
+ 38 (066) 705-55-26
militaryneurologists.ua@gmail.com
www.militaryneurologists.com.ua

Детальніше ...

Асоціація військових неврологів України – неприбуткова організація, заснована для об’єднання військових лікарів-неврологів України.


Асоціація гендерної медицини і освіти, ВГО

Україна, 03037, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 4-Г, оф. 50
+380 (67) 444-55-77 +380 (67) 224-55-63
marinadolzhenko@mail.ru
www.WebCardio.org

Детальніше ...

Основною метою ВГО «Асоціація гендерної медицини та освіти» є задоволення та захист прав і свобод, суспільних інтересів, сприяння ефективному розвитку наукової та практичної гендерної медицини, підвищення якості лікування та профілактики, інтеграція наукового та практичного потенціалу всіх своїх підрозділів для ефективного розвитку наукової та практичної гендерної медицини, розробка рекомендацій по лікуванню та профілактиці в залежності від статі.


Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ)

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 456-10-79 +380 (44) 456-90-27
alkoss@bk.ru

Детальніше ...

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує фахівців України, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю у галузі дитячої оториноларингології та суміжних дисциплін. Свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції України № 2294.


Асоціація комбустіологів України

Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 13, 2-а Міська клінічна лікарня
+380 (44) 292-70-68
juri444@mail.ru

Детальніше ...

Асоціація комбустіологів України функціонує більше 15 років та об’єднує в своїх лавах лікарів, які лікують хворих з опіками та їх наслідками в 33 опікових відділеннях та Центрах України. Основні напрямки роботи – це організаційні питання забезпечення етапного лікування хворих з опіками, впровадження сучасних технологій хірургічного лікування поширених та глибоких опіків, організація конференцій, симпозіумів, сприяння підвищенню кваліфікації лікарів за рахунок навчання в закладах післядипломної освіти та стажування в провідних клініках Європи. Асоціацію очолює професор Козинець Г.П., завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика.


Асоціація Лікарів Медичного Туризму, ГО

Україна, 03148, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-В
+380 (44) 383-41-91 +380 (67) 956-77-65
apmt@i.ua
www.medtourdoctors.com

Детальніше ...

Асоціація лікарів медичного туризму – громадська неприбуткова організація, заснована на добровільному об’єднанні громадян. Кількість зареєстрованих фахівців станом на 01.02.2015 – понад 1 200 лікарів різних спеціальностей. Завдання: – інформування лікарів і пацієнтів про можливості медичного туризму; – розвиток телемедицини; – обмін досвідом лікування пацієнтів у різних країнах. Для їх виконання Асоціація: – аналізує методи діагностики та лікування у різних країнах; – проводить семінари та бере участь у виставках; – співпрацює з держорганами, підприємствами, ГО.


Асоціація медичних сестер Житомирської області

Україна, 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3
+38 (097) 344-15-86
ams_zh_obl@ukr.net
oz.zt.gov.ua

Детальніше ...

Асоціація медичних сестер Житомирської області є добровільним громадським некомерційним формуванням, що об’єднує громадян області, а також громадян інших областей України, чия діяльність спрямована на сприяння підвищенню теоретичного і професійного рівня медичних сестер та підтримку пріоритету гуманістичних засад і гуманітарних цінностей медсестринства.
Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних, соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів її членів та сприяння розвитку сестринської справи в області.


1 2 3 4 5 6 Далі

Comments are closed