Державні установи НАМН України

Державні установи
Національної академії медичних наук України


Назад 1 2 3 4


Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України, ДУ

Україна, 61039, м. Харків, пр-т Любові Малої, 2-А
+380 (57) 370-20-24 +380 (57) 370-28-18
info@therapy.gov.ua
www.therapy.org.ua

Детальніше ...

Державна Установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» - єдиний в Україні науково-дослідний і клініко-діагностичний загальнотерапевтичний центр. Засновником і першим директором установи була академік НАН і НАМН України, РАМН Л.Т. Мала. З 2013 р. інститут очолює професор Г.Д. Фадєєнко. В Інституті проводиться вивчення причин та розробка методів попередження, раннього виявлення та лікування неінфекційних захворювань. Науковий колектив продовжує розвивати засновану академіком Л.Т. Малою сучасну провідну школу терапевтів, здійснює впровадження результатів наукових досліджень в лікувально-профілактичних установах країни, координує міжгалузеву співпрацю вчених в галузі терапії.


Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, ДУ

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
+380 (44) 275-04-02 +380 (44) 275-21-18
secretar@ifp.kiev.ua
www.ifp.kiev.ua

Детальніше ...

Історія наукової діяльності Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського бере свій початок з 28 листопада 1922 р., коли постановою Ради Народних Комісарів № 112 на базі 9-ї міської туберкульозної лікарні створений Київський туберкульозний інститут. Одним з ініціаторів його організації та науковим консультантом був професор Ф.Г. Яновський. У 1928 р. інституту було присвоєне ім’я цього видатного клініциста. Сьогодні інститут є головною установою країни з фтизіатрії та пульмонології. Він має унікальне оснащення і висококваліфікований кадровий потенціал. На сьогодні в інституті працює 799 співробітників, серед них – 1 академік НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 24 доктори та 69 кандидатів наук, 15 професорів, 106 наукових співробітників та 88 лікарів. Інститут має добре оснащену базу на 530 ліжок, що дозволяє проводити лікування понад 6 тис. хворих за рік, виконувати більше 600 хірургічних втручань, у тому числі вельми складних реконструктивно- відновних. В поліклінічному відділенні інституту щорічно отримують висококваліфіковану допомогу понад 20 тис. хворих на туберкульоз, неспецифічні і онкологічні захворювання легень. Основні наукові напрямки, за якими нині працює інститут: дослідження механізмів розвитку, поширеності, особливостей перебігу туберкульозу та неспецифічних захворювань органів дихання, в т. ч. спричинених резистентними збудниками, та їх поєднання з ВІЛ-інфекцією й іншою супутньою патологією; розробка сучасних науково обґрунтованих методів і технологій їх скринінгу, діагностики, диференціальної діагностики, лікування, профілактики, медико-соціальної реабілітації, диспансеризації та прогнозування, а також розробка та автоматизація технологій організації контролю за цією патологією.


Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАНМ України, ДУ

Україна, м. Київ, 03065, вул. Героїв Севастополя, 30
+380 (44) 361-92-88 +380 (44) 497-13-74
administration@shalimov.org
www.surgery.org.ua

Детальніше ...

НІХТ ім. О.О. Шалімова – це головна хірургічна установа нашої держави. Головне завдання – розробка і впровадження по всій країні найсучасніших нововведень і методик в хірургії України. Інститут засновано 1972 року академіком О.О. Шалімовим. На сьогодні в інституті є потужна наукова і клінічна база. Створено більше 15 наукових підрозділів, є клініка на 460 ліжок. В інституті працює 30 докторів та понад 50 кандидатів медичних наук, 11 професорів. Щороку виконується 7 000 тис. найскладніших операцій, консультується більше 30 000 хворих.


Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», ДУ

Україна, 03680, м. Київ-151, МСП, вул. Народного oполчення, 5
+380 (44) 275-66-22 +380 (44) 275-42-09
stragh@bigmir.net
www.strazhesko.org.ua

Детальніше ...

На сучасному етапі ННЦ – провідний науковий центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні актуальних проблем кардіології. Колектив інституту працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та інших найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Вдосконалено методи їх діагностики, лікування та профілактики, при цьому значна увага приділяється створенню оптимальних методів боротьби з такими небезпечними формами захворювань та їх ускладненнями, як стенокардія, інфаркт міокарда, кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева недостатність.


Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53
+380 (44) 483-06-37
pulmorad@i.ua
www.new.rcrm.net.ua

Детальніше ...

ННЦРМ є головною установою в Україні з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології, радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології. Основним напрямком наукової діяльності є мінімізація медичних і соціальних наслідків Чорнобильської катастрофи. На базі ННЦРМ функціонують 2 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, 2 проблемні комісії МОЗ і НАМН України.


Назад 1 2 3 4

Comments are closed