Державні установи НАМН України

Державні установи
Національної академії медичних наук України


Назад 1 2 3 4 Далі


Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад О.М. Лук’янової НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8
+380 (44) 483-80-67 +380 (44) 483-80-26
ipag@ukr.net
www.ipag-kiev.org.ua

Детальніше ...

Інститут є головною науково-дослідною установою в Україні у галузі охорони здоров'я матері і дитини. В інституті нараховує 1088 співробітників. Науковий потенціал інституту – це 157 наукових співробітників, серед них 46 докторів медичних наук, 1 академік НАМН України, 3 член-кореспонденти НАМН України, 23 професорів і 80 кандидатів медичних наук. Інститут має педіатричні та акушерсько-гінекологічні клініки на 500 ліжок, в яких працює 174 лікаря, та 10 клінічних і наукових лабораторій. Інститут виконує функції Державного перинатального центру IV рівня. В інституті працюють 5 Лауреатів Державних премій, 8 Заслужених діячів науки і техніки України та 19 Заслужених лікарів України. Інститут має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює з вченими США, Швеції, Японії, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Іспанії.


Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, ДУ

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 10
+380 (57) 700-45-40 +380 (57) 700-45-38
admin@ipep.com.ua

Детальніше ...

Заснований у м. Харкові у 1919 р. видатним вченим В.Я. Данилевським як Органотерапевтичний інститут. Представлений 4 науково-дослідними підрозділами та 5 клінічними підрозділами. Основні напрямки наукової діяльності: епідеміологія, клініка ендокринних захворювань, розробка і удосконалення методів їх діагностики, профілактики і лікування; дослідження механізмів регуляції ендокринних функцій і метаболічних процесів в нормі і при патології; розробка, експериментальне і клінічне вивчення лікарських засобів.


Інститут травматології та ортопедії НАМН України, ДУ

Україна, 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
+380 (44) 486-42-49 +380 (44) 486-76-47
travma@rql.net.ua
www.ito.gov.ua

Детальніше ...

Інститут травматології та ортопедії НАМН України є одним з провідних центрів у галузі травматології та ортопедії. В Інституті розроблено низку пріоритетних наукових проблем, які мають велике значення для розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. В інституті, що має клінічну базу на 400 ліжок, щороку лікується понад 5 500 хворих, яким виконується понад 5 000 складних реконструктивно-відновлювальних операцій. У поліклінічному відділенні щорічно надають кваліфіковану консультативну допомогу понад 35 тисячам хворих. Інститут підтримує тісні зв’язки і плідно співпрацює з науковими центрами України та зарубіжних країн. В інституті працюють 25 докторів та 48 кандидатів медичних наук.


Інститут урології НАМН України, ДУ

Україна, 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А
+380 (44) 486-67-31 +380 (44) 486-65-89
urolog@rql.net.ua
www.inurol.kiev.ua

Детальніше ...

ДУ «Інститут урології НАМН України» бере свій початок з 1965 р. Наукові дослідження присвячені різним питанням лікування сечокам’яної хвороби, запальні захворювання нирок, сечовивідних і чоловічих статевих органів, вроджені аномалії розвитку, злоякісні новоутворення, діагностика та лікування репродуктивної патології, медико-соціальні та епідеміологічні проблеми. Наукові розробки підтверджені 309 патентами та відзначені 4 державними преміями. На базі інституту функціонує спеціалізована, кваліфікаційна вчена Рада, на який захищено 65 докторських та 475 кандидатських дисертацій. Інститутом видаються щоквартальні науково-практичні журнали: «Урологія», «Здоровье мужчины», «Імунологія та алергологія». Співробітники інституту, при допомозі іноземних грантів, проводять дослідження разом із науковцями Японії, Іспанії, Швеції.


Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14
+380 (44) 456-40-22 +380 (44) 456-42-56
info@pharm-tox.org.ua
www.pharm-tox.org.ua

Детальніше ...

Провідна установа у галузі наукового пошуку та розробки нових лікарських засобів (ЛЗ). Інститут проводить повний цикл досліджень ЛЗ – від синтезу хімічної речовини, вивчення її дії на різні системи організму в експерименті, до створення лікарської форми препарату. Виконує дослідження молекулярних механізмів пошкодження організму при гіпоксії та ішемії, механізмів дії високоефективних речовин для застосування при нервово-психічних захворюваннях, розробку нових НПЗЗ та анальгетиків, протипухлинних, серцево-судинних засобів, ЛЗ на основі ліпосом. Інститут першим в Україні впровадив вимоги GLP.


Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ

Україна, 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14
+380 (44) 456-42-56
onmi@i.ua
www.ift.org.ua

Детальніше ...

Основою діяльності Інституту є фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин на різних рівнях організації живої матерії – молекулярному, клітинному, тканинному, а також в органах та організмі в цілому. Інститут бере участь у розробці та експертизі державних науково-технічних програм зі створення лікарських засобів, нормативних документів та законодавчих актів, які стосуються розробки та виробництва ліків.


Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
+380 (44) 489-00-94 +380 (44) 490-23-06
idrnm@ukr.net
www.diagra.org

Детальніше ...

Основним науковим напрямом роботи ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» є підвищення рівня розвитку променевої діагностики як важливої складової практичної охорони здоров`я.


Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
+380 (44) 483-32-17, 486-69-24 +380 (44) 483-76-00
npcnrh@i.ua
www.npc.kiev.ua

Детальніше ...

ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, науково-методичний супровід та практичну допомогу медичним закладам охорони здоров’я України в галузі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії. Центр здійснює лікувально-діагностичну допомогу хворим з різними захворюваннями центральної нервової системи, особливо судинними, такими як внутрішньочерепні аневризми та артеріовенозні мальформації головного мозку, каротидно-кавернозні фістули, ішемічні та геморагічні ураження головного мозку, а також, злоякісні первинні та метастатичні пухлини мозку, деякі форми епілепсії, больові синдроми.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Україна, 04050, м. Київ, вул. О. Герцена, 12
+380 (44) 483-68-49 +380 (44) 489-39-81
amnu5@i.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Детальніше ...

Національна академія медичних наук України є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоров’я, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства на самоврядній основі. Національна академія медичних наук України продовжує славні традиції вітчизняних наукових шкіл як у галузі теоретичної, так і клінічної медицини. У її складі налічується 36 наукових установ, в яких зосереджений найпотужніший науковий медичний потенціал країни. Саме діяльністю відомих наукових шкіл, високим професіоналізмом і талановитістю вчених та клініцистів пояснюється високий авторитет Академії, як в Україні, так і за її межами. Невід’ємною складовою діяльності Академії є міжнародна співпраця. Провідні фахівці інститутів Академії та їх дослідницька робота добре відомі в наукових медичних колах за кордоном. Науковці Академії є членами понад 100 міжнародних наукових товариств, медичних асоціацій, закордонних академій, радниками або експертами таких авторитетних організацій, як ВООЗ, МАГАТЕ та інших. Міжнародні зв’язки дозволяють фахівцям Академії презентувати вітчизняні досягнення за кордоном і використовувати сучасний світовий досвід у галузі медицини в Україні. Важливою є участь науковців Академії у законотворчій і науково-організаційній діяльності, яка спрямована на покращення організації охорони здоров’я та розвиток медичної науки в Україні, у підготовці проектів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів. Окремо треба відзначити постійну активну участь установ Академії у розробці та виконанні національних і державних програм, спрямованих на боротьбу з найпоширенішими і важкими хворобами, збереження довкілля, зменшення захворюваності і збільшення тривалості життя населення країни. З початку бойових дій на сході України в наукових установах НАМН України у співпраці з медиками Міністерства оборони України виконується розробка та вдосконалення у військовій медицині сучасних технологій організації медичної служби, засобів надання первинної медичної допомоги, широке впровадження наукових розробок висококваліфікованої допомоги на госпітальному етапі, методів реконструктивної хірургії, відновлювального лікування та реабілітації військовослужбовців.


Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, ДУ

Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 6
+380 (44) 275-43-22, 275-10-04
info@amosovinstitute.org.ua
www.amosovinstitute.org.ua

Детальніше ...

Є національним надбанням України. Щорік проводиться понад 5 тис. складних операцій на серці у дорослих та дітей (більше 180 тис. з моменту заснування Інституту) та консультується до 30 тис. пацієнтів з усіх регіонів України. У лікувальній діяльності досягнуто кращих світових результатів (успішне лікування у 97,7% випадків). Напрямки практичної роботи: вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця, інфекційний ендокардит, аневризми аорти, порушення ритму серця, патологія міокарда. Наукова діяльність: розробка фундаментальних та прикладних наукових тем, що мають світове визнання та активно впроваджуються в клінічну роботу.


Назад 1 2 3 4 Далі

Comments are closed