Державні установи НАМН України

Державні установи
Національної академії медичних наук України


Назад 1 2 3 4 Далі


Інститут медицини праці НАМН України, ДУ

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
+380 (44) 284-34-27 +380 (44) 289-66-77
yik@nanu.kiev.ua
www.amnu.gov.ua

Детальніше ...

Основні напрямки наукових досліджень Інституту медицини праці НАМН України: • Вивчення механізмів ізольованої і комбінованої дії шкідливих виробничих чинників різної природи та вдосконалення науково-методичних засад їх гігієнічної регламентації; • Епідеміологічні дослідження здоров’я працюючого населення та розробка науково обґрунтованих критеріїв оцінки і управління професійними ризиками здоров’ю; • Проблема професійного стресу, пов’язаного з високим нервово-емоційним напруженням у осіб операторських професій та вдосконалення принципів психофізіологічного добору; • Удосконалення методів діагностики, лікування та профілактики професійних та професійно обумовлених захворювань.


Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, ДУ

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82
+380 (57) 704-10-65 +380 (57) 704-02-02
imr@ukr.net
www.medradiologia.kharkov.ua

Детальніше ...

Інститут засновано у 1920 р. Установа є головною в країні в царині радіології, має клініку на 220 ліжок та консультативну поліклініку і надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню із застосуванням всіх досяжних радіаційних медичних технологій та інших методів лікування онкологічних захворювань і променевої патології. Наукова робота спрямована на розв’язання проблем радіаційної онкології, променевої діагностики, ядерної медицини, клінічної радіобіології, клінічної дозиметрії, радіаційної гігієни медичного персоналу і пацієнтів. Інститут є базою для підготовки і стажування спеціалістів з усіх розділів фаху, видає «Український радіологічний журнал», є засновником Українського товариства радіаційних онкологів.


Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, ДУ

Україна, 61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 46
+380 (57) 738-33-87
inpn@ukr.net
www.inpn.org.ua

Детальніше ...

Перший психоневрологічний НДІ в Україні засновано 1922 року. У витоках його були відомі вчені-неврологи, психіатри, психофізіологи, нейрохірурги. З 1977 р. директор – П.В. Волошин, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, президент науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України. Розвиває пріоритетні напрями неврології, психіатрії, наркології: судинної патології, розсіяного склерозу, алкоголізму, наркоманії, суїцидології, депресій, посттравматичних стресових станів.


Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
+380 (44) 483-91-98 +380 (44) 483-95-73
neuro.kiev@gmail.com
www.neuro.kiev.ua

Детальніше ...

Головну увагу фахівці інституту приділяють проблемам діагностики, хірургічного та комбінованого лікування пухлин головного і спинного мозку, патогенезу, діагностики та лікування травм ЦНС та її наслідків, хірургічного лікування найскладніших форм судинної патології головного мозку. Впроваджене хірургічне та комбіноване лікування епілепсії, резистентної до стандартних методів лікування. Проводяться нейрохірургічні втручання при патології хребта та спинного мозку, периферичної нервової системи, невгамовних больових синдромах.


Інститут нефрології НАМН України, ДУ

Україна, 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 17-В
+380 (44) 455-93-77 +380 (44) 455-93-87
nauca@inephrology.kiev.ua
www.inephrology.kiev.ua

Детальніше ...

ДУ «Інститут нефрології НАМНУ» є провідним науковим та лікувальним закладом України з проблем хвороб сечової системи. До складу інституту входять 4 відділи, 4 лабораторії та 2 клінічні відділення. Серед працівників 11 докторів медичних наук, 8 професорів та 25 кандидатів медичних наук. Діяльність Інституту спрямована на удосконалення організації нефрологічної допомоги в Україні та підвищення її якості. Створений у 2002 році Національний реєстр хворих на ХХН з 2006 року включений до Європейського реєстру, у 2005 році співробітниками інституту запроваджена класифікація хвороб сечової системи та морфологічна класифікація хвороб нирок. У 2011 році створено клінічні настанови та затверджено стандарти та протоколи лікування хворих з ХХН, які лікуються ГД.


Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, ДУ

Україна, 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
+380 (44) 483-22-02 +380 (44) 483-73-68
amtc@kndio.kiev.ua
www.iol.com.ua

Детальніше ...

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України є головним науковим закладом з проблеми «Оториноларингологія» в Україні. Основні наукові напрямки, в яких Інститут виконує функції головної установи: - експериментальне і клінічне вивчення генезу, удосконалення методів діагностики та лікування захворювань і пошкоджень верхніх дихальних шляхів; - вивчення етіології та патогенезу глухоти, приглухуватості та вестибулярних порушень, удосконалення методів їх профілактики, діагностики, лікування та реабілітації; - удосконалення методів ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень ЛОР-органів, їх рецидивів і метастазів; - науково-методичне керівництво оториноларингологічною службою в Україні; - сучасна діагностика та лікування алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів.


Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, ДУ

Україна, 61153, м. Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 52-А
+380 (572) 62-50-19 +380 (572) 62-41-17
iozdp@iozdp.org.ua
www.iozdp.org.ua

Детальніше ...

Інститут є провідною науково-дослідною установою в Україні, яка проводить та координує дослідження за проблемою охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, готує кадри вищої кваліфікації, забезпечує надання висококваліфікованої лікувально-консультативної допомоги дитячому та підлітковому населенню. Основні напрями наукової діяльності інституту: визначення закономірностей формування здоров’я школярів; розробка нових методів профілактики, діагностики, прогнозу перебігу і лікування найбільш поширених захворювань у підлітковому віці; медико-психологічна реабілітація тяжко хворих дітей і підлітків; наукове обґрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей і підлітків. В структуру інституту входить: консультативна поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лабораторний комплекс.


Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, ДУ

Україна, 65061, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51
+380 (48) 776-04-35 +380 (482) 68-48-51
filatovscience@ukr.net
www.institut-fi latova.com.ua

Детальніше ...

Головні напрямки діяльності інституту: вивчення епiдемiологiї, патогенезу, клініки, розробка методів профілактики, лікування та реабiлiтацiї при захворюваннях i пошкодженнях очей та їх наслідків; вивчення механізму дії та розробка нових тканинних препаратів; організація офтальмологічної допомоги населенню України.


Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України, ДУ

Україна, 79044, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45
+380 (32)238-32-47
ipktm@ukr.net
www.ipktm.inf.ua

Детальніше ...

Основні напрямки діяльності: вивчення особливостей кровотворення, розладів його регуляції в нормі та при захворюваннях системи крові, розробка нових методів їх профілактики, лікування і реабілітації. - діагностика і лікування порушень системи зсідання крові; - створення нових інфузійно-трансфузійних засобів; - вдосконалення методів консервування крові та її компонентів; - опрацювання нових програм і методів інфузійно-трансфузійної терапії та парентерального харчування; - розробка та вдосконалення екстракорпоральних методів детоксикації та обробки крові.


Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80
+380 (57) 725-14-00
ipps-noo@ukr.net
www.sytenko.org.ua

Детальніше ...

Висвітлено: етапи зростання та більш ніж 110-літній досвід інституту щодо профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів з патологією хребта та суглобів. Результати вирішення фундаментальних та прикладних проблем вертебрології, артрології, ендопротезування суглобів та хребта, кісткової онкології, репаративної регенерації кісткової тканини, остеосинтезу, трансплантології, розроблення та застосування імплантатів із сучасних біоматеріалів, експериментального моделювання, клінічної біомеханіки, ортезування, ампутаційної хірургії кінцівок, різноманітних засобів ортопедичної техніки, й інші нагальні проблеми лікування та профілактики ортопедичної патології у дорослих і дітей. Напрацювання інституту щодо сучасних аспектів лікування та реабілітації постраждалих з бойовими ушкодженнями органів опори та руху.


Назад 1 2 3 4 Далі

Comments are closed