Державні установи НАМН України

Державні установи
Національної академії медичних наук України


1 2 3 4 Далі


Інститут гастроентерології НАМН України, ДУ

Україна, 49074, м. Дніпропетровськ, пр-т Газети «Правда», 96
+38 (050) 056-78-42 +38 (096) 727-90-60
gastro@amnu.gov.ua
www.gastro.org.ua

Детальніше ...

Понад 55 років ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» – головна наукова, методична та лікувально-діагностична установа з проблеми “Гастроентерологія”, одночасно є навчальною базою для післядипломної підготовки гастроентерологів і терапевтів. Унікальність структури інституту дозволяє найбільш повноцінно, з позицій фундаментальної та прикладної науки вирішувати пріоритетні проблеми гастроентерології. В інституті діють ряд провідних наукових шкіл, які мають оригінальні наукові концепції та визнання на світовому рівні: моделювання гастроентерологічної патології, ендокринна гастроентерологія, клінічна ентерологія, клінічна дієтологія, діагностика та корекція холесекреторних порушень, фіброзу печінки та підшлункової залози, імунореабілітація гастроентерологічних хворих, органозберігаючі способи хірургічного лікування та інші. Щорічно одержують консультативну допомогу близько 35 000 хворих з різних регіонів України, стаціонарну – понад 4 000 пацієнтів, виконується понад 1 000 складних операцій. Сьогодні Інститут є науково-практичним центром, який здійснює інтеграцію терапії, гастроентерології та хірургії. Досягнення Інституту – це результат багатогранної творчої діяльності його вчених, лікарів та всіх співробітників.


Інститут гематології і трансфузіології НАМН України, ДУ

Україна, 04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 12
+380 (44) 440-27-44 +380 (44) 440-27-22
igt2@ukr.net
www.igt.net.ua

Детальніше ...

Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» - відомий науковий центр. В устан ові проводяться дослідження у галузі клінічної гематології, гемостазіології, кріоконсервування клітин крові, клінічної та виробничої трансфузіології. Надається спеціалізована допомога хворим, проводиться підготовка фахівців для закладів охорони здоров’я. Медична допомога пацієнтам із порушеннями системи гемостазу є одним із основних напрямів роботи інституту, яким займаються два підрозділи установи – відділення гемофілії та інших коагулопатій і відділення хірургічної гематології та гемостазіології. Щороку в цих підрозділах лікується понад 1000 пацієнтів.


Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, ДУ

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
+380 (44) 206-18-96
amn_igrm@ukr.net
www.igrm.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України - це державна науково-дослідна установа, яка розробляє і впроваджує новітні генні та клітинні технології для фундаментальної науки та практичної медицини. У відділі генних технологій ведуться розробки по впровадженню методів генної терапії та нових біотехнологічних препаратів (одноланцюгові моноклональні антитіла, афінні сорбенти). Відділ генетичної діагностики займається вивченням впливу поліморфізму генів на схильність до розвитку, особливості клінічного перебігу та чутливість до терапії багатьох захворювань. У відділі клітинних та тканинних технологій проводиться вивчення можливостей застосування стовбурових клітин та розробка методів їх спрямованої диференціації з метою відновлення ушкоджених органів і тканин.


Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, ДУ

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67
+380 (44) 430-40-68 +380 (44) 432-86-77
ig@geront.kie.ua
www.geront.kiev.ua

Детальніше ...

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» – багатопрофільна науково-дослідна установа, якій належить провідна роль в дослідженні процесів старіння, в координації експериментальних, медико- біологічних, клінічних і соціально-гігієнічних розробок цієї проблеми в Україні. Основні напрямки наукових досліджень: - фундаментальні дослідження механізмів старіння та вивчення чинників, які цей процес сповільнюють або прискорюють; - клініко-експериментальні дослідження взаємозв’язку процесу старіння та вікової патології, перебігу основних захворювань старечого віку, розробка та вдосконалення методів діагностики, лікування, профілактики, реабілітаційних заходів; - аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової діяльності, їх впливу на стан здоров’я та тривалість життя населення України.


Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ

Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Попудренко, 50
+380 (44) 559-73-73 +380 (44) 513-15-28
usch@usch.kiev.ua
www.health.gov.ua

Детальніше ...

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» – провідна наукова установа, що вирішує актуальні завдання у царині гігієни довкілля, медичної екології, захисту населення від шкідливого впливу антропогенних чинників навколишнього середовища, покращення умов життєдіяльності населення України, вивчення стану громадського здоров’я країни та шляхів його збереження.


Інститут дерматології та венерології НАМН України, ДУ

Україна, 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9
+380 (57) 706-32-00, 706-32-04 +380 (57) 706-32-03
idvamnu@mail.ru
www.idvamnu.com.ua

Детальніше ...

Інститут є науково-дослідною організацією республіканського значення по проблемі дерматології і венерології, який було відкрито у 1924 році. Наукова діяльність інституту спрямована на вивчення проблем поширених важких дерматозів, інфекційних і паразитарних захворювань шкіри, а також захворювань, що передаються статевим шляхом. Проводяться фундаментальні дослідження стану мембранних систем клітин при шкірних і венеричних хворобах, медико-генетичні, медико-математичні, медико-екологічні, медико-соціальні дослідження. Інститут є клінічною базою Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Державного фармакологічного центру МОЗ України. Інститут бере активну участь у діяльності медичних асоціацій, у тому числі і міжнародних. У ньому систематично проходять республіканські наради завідувачів кафедрами шкірних і венеричних хвороб, керівників установ охорони здоров’я, науково-практичні конференції для лікарів-дерматовенерологів і лікарів- лаборантів.


Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, ДУ

Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69
+380 (44) 430-36-94 +380 (44) 428-19-96
iem_admi@bigmir.net
www.iem.net.ua

Детальніше ...

Напрями наукової діяльності: вивчення механізму дії гормонів; вивчення етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитовидної залози та надниркових залоз, розробка напрямів лікування цих захворювань та їх профілактики; визначення впливу радіоактивного випромінювання на залози внутрішньої секреції; пошук лікарських засобів для лікування ендокринних захворювань. Напрями клінічної діяльності: надання спеціалізованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги населенню з ендокринною патологією. В інституті працює 222 наукових співробітники, 25 докторів, 61 кандидат наук. Інститут має клінічну базу на 174 ліжка, що дозволяє проводити лікування понад 4000 хворих на рік. З 1986 р. Інститут очолює професор, академік НАМН, чл.-кор. НАН України М.Д. Тронько.


Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, ДУ

Україна, 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5
+380 (44) 275-37-11
epidemics@ukr.net
www.duieih.kiev.ua

Детальніше ...

Сьогодні Інститут - головна наукова установа, яка визначає науково- обґрунтовану політику у галузі забезпечення епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є провідним закладом з вивчення вірусних,бактерійних та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, гострих кишкових інфекцій, розробки нових методів дезінфекції; з удосконалення, розробки та впровадження нових методів діагностики, профілактики та лікування інфекційних хвороб. В клініці Інституту функціонують наукові відділи вірусних гепатитів та СНІДу, Центр інфекційних уражень нервової системи. Теоретичні розробки фахівців Інституту використовуються при створенні наказів МОЗ України, постанов Верховної Ради, Ради Національної Безпеки і Оборони України.


Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України, ДУ

Україна, 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1
+380 (57) 715-33-48 +380 (57) 715-33-45
igusurg@ukr.net
www.ionh.com.ua

Детальніше ...

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук України» здійснює лікувальну та наукову роботу за такими напрямками: усі види відкритих, мініінвазивних та ендоваскулярних хірургічних втручань на органах черевної та грудної порожнини в лікуванні пацієнтів на злоякісні, доброякісні та запальні утворення.


Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України, ДУ

Україна, 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14/16
+380 (57) 731-12-05 +380 (57) 731-31-51
imiamn@ukr.net
www.imiamn.org.ua

Детальніше ...

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» є одним з найстаріших в Україні та світі. Інститут здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузях медичної та санітарної мікробіології, інфектології та імунології. Пріоритетним напрямком лабораторії протимікробних засобів Інституту є розробка і впровадження в медичну практику протимікробних засобів на основі природних та синтетичних композицій для лікування гнійно-запальних та інфекційних захворювань.


1 2 3 4 Далі

Comments are closed