Державні установи НАН України

Державні установи
Національної академії наук України


Назад 1 2 3


Інститут ядерних досліджень НАН України

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
+380 (44) 525-24-36
oafedorovich@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Детальніше ...

Основні наукові напрями інституту: - ядерна фізика (фундаментальні й прикладні дослідження у галузі ядерної науки і техніки); - атомна енергетика (фізика ядерних реакторів, ядерна і радіаційна безпека АЕС); - фізика твердого тіла (радіаційна фізика твердого тіла та радіаційне матеріалознавство); - фізика плазми (дослідження у галузі фізики і хімії плазми); - радіобіологія і радіоекологія (радіаційний моніторинг в зонах впливу АЕС, дослідження біологічної дії іонізуючого випромінювання).


Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

Україна, 03680, Київ-680, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
+380 (44) 526-25-49 +380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Детальніше ...

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України, у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна, учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Основні напрямки діяльності: створення нових інтелектуальних інформаційних технологій та систем для науки та освіти, інформатизації суспільства, економіки та промисловості, медицини.


Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Україна, 61103, м. Харків, пр-т Науки, 47
+380 (57) 340-22-23
ilt@ilt.kharkov.ua
www.ilt.kharkov.ua

Детальніше ...

ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України є одним із провідних та знаних у світі українських наукових центрів. Інститут проводить фундаментальні дослідження у галузі експериментальної і теоретичної фізики (електронні явища в провідних і надпровідних системах; фізика квантових рідин, квантових та кріокристалів; низькотемпературний магнетизм; біофізика, низькотемпературна фізика макромолекул), математики (математична фізика та математичний аналіз, геометрія і топологія), а також у галузі прикладної фізики.


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Україна, 03680, м. Київ, бул-р Вернадського, 34/1
+380 (44) 424-35-15 +380 (44) 424-35-10
metal@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут здійснює дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних та кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці і твердненні сплавів. Розробляє нові матеріали, нові технології, обладнання для обробки металевих розплавів та виготовлення виробів машинобудівного та оборонного комплексу та ливарних виробів загального використання і спеціального призначення.


Назад 1 2 3

Comments are closed