Державні установи НАН України

Державні установи
Національної академії наук України


Назад 1 2 3 Далі


Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3
+380 (44) 424-2071 +380 (44) 424-2131
dir@ipms.kiev.ua
www.materials.kiev.ua

Детальніше ...

I. Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні властивості неорганічних матеріалів; II. Фізика деформування і руйнування; структурні основи створення конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю; ІІІ. Матеріалознавство тугоплавких сполук і фаз високого тиску; ІV. Новітні технології порошкової металургії; V. Наноструктурні матеріали, нанокераміка та нанокомпозити; VI. Матеріали для водневої енергетики.


Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
+380 (44) 456-83-89 +380 (44) 456-33-18
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Детальніше ...

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та систем оптичної реєстрації інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації; теоретичні основи і прикладні методи створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем. Розробка технології виготовлення оптичних елементів з мікропризмовою структурою Френеля для діагностики лікування косоокості.


Інститут сорбції і проблем ендоекології

Україна, 03164, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 13
+380 (44) 452-93-28 +380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe-ua.com

Детальніше ...

Основні напрямки діяльності: - розробка теоретичних основ селективної сорбції, синтез та фізико-хімічні дослідження вуглецевих і неорганічних сорбентів із заданими властивостями; - створення сорбентів і сорбуючих препаратів для детоксикації організму, а також корекції його біохімічних показників та екологічного захисту внутрішнього середовища (ендоекологія); синтез і дослідження нанодисперсних матеріалів для каталізу і фотокаталізу, а також для використання в електрохімічних пристроях; - розробка сорбційних технологій і обладнання для промисловості, захисту довкілля та медицини.


Інститут термоелектрики НАН та МОН України

Україна, 58029, м. Чернівці, вул. Науки, 1
+380 (3722) 4-44-22 +380 (3722) 4-19-17
anatych@gmail.com
www.ite.inst.cv.ua

Детальніше ...

Інститут проводить комплексні фундаментальні та прикладні дослідження з фізики термоелектричних явищ, теорії термоелектричного перетворення енергії, термоелектричного матеріалознавства, технології термоелектричних матеріалів та приладів, комп’ютерних технологій проектування термоелектричної апаратури. Виготовляє термоелектричні генератори, прилади термоелектричного охолодження та вимірювальної техніки, термоелектричні прилади медичного призначення.


Інститут технічної теплофізики НАН України

Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
+380 (44) 456-62-82, 456-92-72 +380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

Детальніше ...

Основні напрямки науково-технічної діяльності: • Фундаментальні дослідження тепло-фізичних процесів в теплоенергетичному обладнанні, використання традиційних джерел енергії. • Технології та обладнання для: - переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції; - отримання концентрованих молочних, овочевих та фруктових продуктів; - отримання профілактичного лікувально-оздоровчого харчування для імунослабких та гормональнозалежних осіб. • Новітні енерго- та ресурсозберегаючі технології та обладнання для малої і муніципальної енергетики, будівельної, харчової, парфумерної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. • Теплофізичні прилади та системи вимірювання.


Інститут фізики НАН України

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 46
+380 (44) 525-98-41 +380 (44) 525-15-89
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут фізики НАН України є одним із найстаріших інститутів НАН України, заснований в 1929 р. Основна діяльність: фундаментальні наукові дослідження. Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого середовища; нанофізика та наноелектроніка; фізика поверхні, фізика плазми; лазери і нелінійна оптика, голографія. Прикладні дослідження лазерних технологій, піроелектричних детекторів, рідкокристалічних систем, кріогеніки, електронно-променевих технологій, біофізичних досліджень.


Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50 +380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua info@isp.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України проводить фундаментальні і прикладні дослідження та займається створенням розробок в області оптики і фотоелектроніки напівпровідників, оптоелектроніки і напівпровідникового матеріалознавства.


Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

Україна, 02160, м. Київ, Харківське шосе, 50, оф. 209
+380 (44) 559-66-75 +380 (44) 559-66-86
office.ipocc@nas.gov.ua

Детальніше ...

Основні напрямки наукових досліджень: - дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у тому числі тих, що відбуваються в умовах гомогенного і міжфазного каталізу; - вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей вугілля і його компонентів з метою розробки методів раціонального використання вугілля та продуктів його переробки; - синтез і дослідження структури та властивостей гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно активних.


Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Україна , 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48
+380 (44) 559-13-94 +380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Детальніше ...

Основні напрями наукових досліджень - хімія та фізико-хімія полімерних композиційних матеріалів. Одним з пріоритетних напрямів є розробка полімерних композицій медичного призначення та токсикологічна оцінка полімерних матеріалів. Пропонуємо: − клей медичний; − внутрішньосудинний стент з фторвмісним тромборезистентним покриттям; − імплантат «Рінапласт»; − матеріал для плівкових пов’язок; − інтраокулярні лінзи.


Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 17
+380 (44) 424-82-32, 422-96-85 +380 (44) 424-35-67
offi ce@isc.gov.ua isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Детальніше ...

Основні наукові напрями Інституту: – теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл; – медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні; – технології одержання наноматеріалів. Розробки: – ентеросорбент Силікс; – реагенти для піногасіння, виробництва вогнегасних порошків, фарб, паперових виробів; – мастило «Силар»; – орбенти для збирання нафти; – радіопрозорі покриття для РЛС; – матеріали для поглинання НВЧ-випромінювання, звуко- і теплоізоляційні матеріали.


Назад 1 2 3 Далі

Comments are closed