Державні установи НАН України

Державні установи
Національної академії наук України


1 2 3 Далі


Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
+380 (44) 234-59-74 +380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua
www.biochemistry.org.ua

Детальніше ...

Основні напрями наукової діяльності: дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних функцій складних протеїнів та надмолекулярних систем; вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їхньої регуляції біологічно активними речовинами; розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, екології та промисловості.


Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Палладіна, 34
+380 (44) 424-12-70
igmr@ignof.gov.ua
www.igmof.org.ua

Детальніше ...

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України був створений 9 січня 1969 р. з метою вивчення складу і еволюції літосфери; виявлення закономірностей формування і локалізації родовищ корисних копалин; розробки геохімічних, мінералогічних і петрологічних критеріїв прогнозування і пошуків родовищ і рудопроявів; синтезу мінералів і виявлення нових видів мінеральної сировини.


Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
+380 (44) 258-16-56
iepor@onconet.kiev.ua
www.iepor.org.ua

Детальніше ...

ІЕПОР – академічний центр, з 50-річним досвідом роботи у галузі експериментальної патології, біотехнології і молекулярної онкології та великим міжнародним авторитетом. Виконання НДР в рамках пріоритетних напрямків дало змогу досягти вагомих результатів у з’ясуванні клітинних особливостей та молекулярно-генетичних змін, асоційованих з пухлинною хворобою; розробці новітніх технологій диференційної діагностики; створенні методів терапії із використанням нанотехнологій, що сприяє забезпеченню сучасних підходів до вирішення актуальних питань онкології.


Інститут електродинаміки НАН України

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
+380 (44) 456-01-51, 454-24-01 +380 (44) 456-94-94
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Детальніше ...

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа України у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності та надійності функціонування електроенергетичних об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних та вимірювальних комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування, енергозберігаючих технологій і обладнання. Одним з напрямків роботи інституту є розробка біомедичної апаратури та обладнання.


Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Україна, 03680, м. Київ, вул. Казиміра Малевіча, 11
+380 (44) 200-82-77, 205-23-85
office@paton.kiev.ua
www.paton.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут здійснює наукові дослідження за такими напрямами: - прогресивні технології зварювання та з’єднання матеріалів; - міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; - інженерія поверхні; - спеціальна електрометалургія; - технічна діагностика та неруйнівний контроль.


Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Глушкова, 40
+380 (44) 526-20-08 +380 (44) 525-74-18
aik@public.icyb.kiev.ua
www.icyb.kiev.ua

Детальніше ...

розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту; • розробка загальної теорії керування, методів та засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення; • створення загальної теорії обчислювальних машин та розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики; • створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення.


Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Україна, 03680, м. Київ, вул. Заболотного, 154
+380 (44) 526-11-79 +380 (44) 526-23-79
Podgorsky@serv.imv.kiev.ua
www.imv.net

Детальніше ...

Інститут мікробіології і вірусології - один з найбільших наукових центрів досліджень в галузі систематики, фізіології, біохімії, генетики та екології мікроорганізмів, біотехнології і загальної вірусології. Фундаментальні дослідження вчених інституту стають основою для створення нових біотехнологій для промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я й захисту навколишнього середовища. В інституті створена одна з найбільших у світі Українська колекція мікроорганізмів.


Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Україна, 03680, м. Київ, бул-р Ак. Вернадського, 36
+380 (44) 424-31-10 +380 (44) 424-25-61
metal@imp.kiev.ua
www.imp.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України є одним з найбільших в Україні та Європі наукових центрів з фундаментальних досліджень у галузі фізики металів. Наукові напрями: фізика міцності та пластичності металів і сплавів, електронна будова та електроні властивості металів і сполук на їх основі, нанорозмірні системи, атомна будова металів та гетерофазних систем на їх основі.


Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
+380 (44) 526-11-69 +380 (44) 526-07-59
inform@imbg.org.ua
www.imbg.org.ua

Детальніше ...

Директор – ак. НАНУ Г.В. Єльська. Установа налічує 433 співробітники. Діяльність: структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють з вченими більш ніж з 80 країн світу та мають десятки міжнародних грантів (NATO, STCU, CNRS, SCOPES, FP7 та ін.). Підтримуються двосторонні зв’язки з установами Франції та Польської академії наук.


Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
+380 (44) 468-86-32
alkon@ism.kiev.ua s.riabchenko@ukr.net
www.ism.kiev.ua

Детальніше ...

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України – один з найбільших науково-технічних матеріалознавчих центрів Європи. В інституті проводяться фундаментальні наукові дослідження фізико-хімічних процесів утворення і росту моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових алмазних та алмазоподібних матеріалів в широкому діапазоні температур і тисків; розробляються методи спонтанного і спрямованого регульованого синтезу надтвердих матеріалів.


1 2 3 Далі

Comments are closed