Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків, ГО

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів студентів-медиків та сприяння
ефективній реалізації їх можливостей в сучасних умовах шляхом співпраці
з Міжнародною федерацією асоціацій студентів-медиків (IFMSA). Основна
концепція діяльності – проведення міжнародних обмінів на виробничу та
наукову практику з країнами IFMSA, надаючи студентам-медикам України
можливість безпосередньо ознайомитися з найкращими лікувальними та
науковими установами всього світу і імплементувати набуті навички в України.

Comments are closed