Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ)
об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються практичною,
науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців в
галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів, спеціалістів з
стандартизації.
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та
Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації (ТК)
166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro».
Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09 «Медицина»
Технічного комітету акредитації Національного агентства з акредитації
України.
За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці
Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики
in vitro, затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
Протягом 2013-2016 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено проекти
54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної діагностики,
зокрема:
ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності»;
ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних
вимірювальних лабораторій»;
ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки
професійного рівня».

Comments are closed