ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Здоров’я України. Медичні видання, Видавничий дім

Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2
+380 (44) 521-86-86, 364-40-28 +380 (44) 364-40-29
zu@health-ua.com
www.health-ua.com

Детальніше ...

Видавничий дім «Здоров’я України. Медичні видання» – одне з провідних видавництв медичної періодики і літератури в Україні. Місія нашої компанії – сприяти поліпшенню здоров’я громадян України шляхом інформування лікарів про ефективні методи діагностики і лікування, а також поширення і популяризації актуальної медичної інформації.


«Медична газета «Здоров'я України XXI століття»

провідне спеціалізоване видання в області медичної періодики для працівників системи охорони здоров'я, зацікавлених розвитком медицини на сучасному етапі. Матеріали, опубліковані в газеті, пов'язані з дослідженнями нових методів лікування хвороб з використанням сучасної техніки і фармацевтичних препаратів. Видання допомагає фахівцям ознайомитися з останніми подіями в світі медицини.

Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»

видається з 2005 р. Тут розглядаються питання діагностики та лікування імунодефіцитів, гострих і хронічних рецидивуючих інфекцій, сепсису, алергічних захворювань, злоякісних новоутворень, аутоімунних хвороб. Викладаються сучасні уявлення про фізіологію імунної системи, методи оцінки показників її функцій в нормі і при патології. Висвітлюються аспекти раціонального застосування імунотропних препаратів, вакцин, антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів.


Журнал «Нейро News: психоневрологія і нейропсихіатрія»

перший в Україні журнал з психіатрії та неврології не тільки для профільних фахівців, а й для лікарів загальної практики.

Журнал «Практична ангіологія»

видання для практикуючих лікарів: кардіологів, неврологів, ендокринологів, судинних хірургів і активних лікарів загальної практики – акцентує увагу на міждисциплінарних питаннях.


Журнал «Раціональна фармакотерапія»

видання для лікарів, які цікавляться новинками фарміндустрії, сучасними медичними технологіями, питаннями клінічної фармакології, безпеки лікарських засобів, клінічними випробуваннями препаратів.

Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря»

видання для лікарів різних спеціальностей, мета якого надання сучасної інформації з питань діагностики, лікування та попередження гострих станів, які загрожують життю, що вимагають невідкладної медичної допомоги, як на догоспітальному, так і на госпітальному етапі її надання.


Журнал «Дитячий лікар»

науково-практичне видання для педіатрів, різних дитячих фахівців, сімейних лікарів та інших медичних працівників, які цікавляться питаннями педіатрії. Висвітлює актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань у дітей і підлітків.

«Медичні аспекти здоров'я жінки»

журнал для лікарів, які розглядають проблеми жіночого здоров'я в комплексі. Видання буде цікаво, перш за все, акушерам-гінекологам, онкогінекологам репродуктологам, дерматовенерологам, ендокринологам, терапевтам, кардіологам, генетикам, психіатрам.


«Медичні аспекти здоров'я чоловіка»

науково-практичне медичне видання, розраховане на широке коло лікарів різних спеціальностей, які керуються принципом «лікувати хворого, а не хворобу». У журналі висвітлено особливості профілактики і лікування захворювань, характерних для осіб чоловічої статі.

Журнал «Астма та алергія»

спеціалізований науково-практичний журнал. Видається з 2002 року. За відгуками практичних лікарів і провідних вчених, є одним з найбільш відомих спеціалізованих видань з даної тематики. Аудиторія журналу об'єднує алергологів, пульмонологів та терапевтів. Мета видання – інформування цільової аудиторії про новітні наукові досягнення, і в області діагностики та лікування, і профілактики алергічних захворювань.МедЕксперт, Група компаній

Україна, 04211, м. Київ, а/с - 80
+380 (44) 498-08-34,80
pediatr@med-expert.com.ua
www.med-expert.com.ua

Детальніше ...

Група компаній «МедЕксперт»: проведення семінарів та конференцій для лікарів і фармацевтів; видавництво науково-практичних медичних журналів «Современная педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье женщины», «Реабілітація та паліативна медицина», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», а також газети «Столица: Здоровье и Спорт»; проведення маркетингових досліджень.


Журнал «Сучасна педіатрія»

видання, яке доступне читачам і популярне в лікарському середовищі. Видання гармонійно поєднує інформацію про сучасні методи лікування та діагностику дитячих хвороб, необхідну кожному практикуючому лікарю, і найбільш повно представляє рівень української педіатричної науки.

Науково-практичний журнал «Здоров'я жінки»

має загальнонаціональний статус і є провідним журналом, на сторінках якого представлені не тільки всі основні розділи, що стосуються надання медичної допомоги жінкам, а й актуальні медико-соціальні проблеми всього нашого суспільства.


Журнал «Перинатологія і педіатрія»

видання, яке на своїх сторінках поєднує в собі всі етапи розвитку дитини: плід-немовля-дитина-підліток. На сьогоднішній день доведено, що тільки працюючи в одному ланцюжку, перинатологи, неонатологи і педіатри можуть найбільш ефективно надавати медичну допомогу дітям.

Журнал «Соціальна педіатрія і реабілітологія»

є єдиним в Україні журналом, який присвячений широким питань догляду і спілкування з дітьми з особливостями розвитку.УП Професiйнi видання

Республіка Білорусь, м. Мiнськ, вул. Чернишевського, 10 -А, оф. 805 | Україна, 03067, м. Київ, провулок Чугуївський, 21
+375 (17) 280-01-12 +380 (94) 91-01-704 +380 (44) 338-87-04
office@recipe.by profidom@ukr.net
www.recipe.by

Детальніше ...

Видавництво «Професiйнi видання» спеціалізується на випуску міжнародних науково-практичних журналiв медичної тематики. Особливістю видань є нацiональнi редакцiйнi колегiї, що працюють на паритетній основi і формують свою частку матерiалiв у номери. Поєднання медичного досвiду і медичних шкiл, в рамках одного видання, дає читачевi можливiсть отримати максимально широку інформацiю професійного напрямку.


Український медичний часопис


+38 (044) 585-97-10
public@morion.ua
www.umj.com.ua

Детальніше ...

«Український медичний часопис» - авторитетне українське професійне видання у сфері медицини з 15-річною історією. Крім звичної для читача друкованої версії, активно розвиваються online-напрямки Журналу: • режим електронних публікацій дозволяє знайомитися і використовувати в роботі матеріали, не чекаючи виходу друкованої версії Журналу • новинна стрічка, яка оновлюється в режимі реального часу, дозволяє оперативно отримувати інформацію про останні події, завчасно дізнаватися про майбутні наукові конференції, почути думку провідних фахівців та лікарів-практиків по злободенним питанням, взяти участь у дискусії, залишивши свій коментар до будь-якої публікації • в «Академії – дистанційне навчання online» лікарі отримали можливість підвищувати свій професійний рівень у зручний для них час, отримавши при цьому сертифікат про засвоєння матеріалу і 1 бал для атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії. Журнал отримав визнання наукової медичної громадськості, зайнявши гідне місце в світі медичного друкованого слова.


Управління закладом охорони здоров’я, журнал

Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11-А
+380 (44) 586-56-06
medsprava@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua

Детальніше ...

Головний журнал для головного лікаря та його заступників. Для державних та приватних закладів охорони здоров’я. Щомісяця: Нормативно-правові акти і коментарі до них; Локальні документи закладів охорони здоров’я; Ліцензування й акредитація; Обіг лікарських засобів; Перевірки; Дистанційне навчання; Робота з кадрами; Оплата праці; Банк посадових інструкцій; Охорона праці. А також: Медичне право; Консультації експертів. Передплатний індекс у «Каталозі видань України» – 95722.


МЕДКНИГА, Видавничий дім

Україна, 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 31
+380 (44) 485-15-86
medkniga@ukr.net
www.medkniga.kiev.ua

Детальніше ...

«МЕДКНИГА» – провідне українське видавництво медичної літератури. Напрямки діяльності: • наукові медичні журнали для лікарів-практиків: - «Практикуючий лікар» (www.likar-praktik.kiev.ua), - «Ендокринологія» (www.endokrynologia.kiev.ua), - «Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського (www.neurology.kiev.ua), - «Акушерство. Гінекологія. Генетика» (www.agg.kiev.ua) • профільні книжкові видання: серія «Бібліотечка практикуючого лікаря» (монографії, підручники та ін.); серія «Здоров’я Вашому дому» (науково-популярні книги про здоров’я).


Comments are closed