Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


Назад 1 2 3


Факультет біомедичної інженерії НТУ України «Київський політехнічний інститут» Faculty of Biomedical Engineering

Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
+380(44) 406-85-74, 454-96-84, 454-96-83
mmif@kpi.ua
www.fbmi.kpi.ua

Детальніше ...

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між НМУ імені О.О. Богомольця та НТУУ «КПІ» і до 1.07.2013 р. мав назву між університетського медико-інженерного факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної інженерії. Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


Харківська медична академія післядипломної освіти

Україна, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58
+380 (57) 711-35-56 +380 (57) 711-80-25
office@med.edu.ua
www.med.edu.ua

Детальніше ...

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення за 109 спеціальностями. Готує фахівців в клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі для України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Проводить навчання з отримання другої вищої освіти – менеджер в охороні здоров’я. В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів за спеціальністю «Сестринська справа» як для України, так і для далекого зарубіжжя.


Харківський національний медичний університет

Україна, 61022, м. Харків, пр-т Науки, 4
+380 (57) 707-73-80 +380 (57) 700-41-32
meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Детальніше ...

Харківський національний медичний університет – один з лідерів вищої медичної освіти України, у складі якого 7 факультетів, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, 70 кафедр, два інститути, медичний коледж. В університеті працюють 134 доктори та 547 кандидатів наук, один академік і чотири члени–кореспонденти НАМН України, 34 співробітники, які удостоєні почесних звань, 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Навчається понад 8 000 студентів, серед яких понад 3500 – іноземні громадяни з 88 країн світу. ХНМУ є членом Міжнародної асоціації університетів.


Назад 1 2 3

Comments are closed