Вищі навчальні медичні заклади України

Вищі навчальні медичні заклади України


Назад 1 2 3 Далі


Львівський медичний інститут, ТзОВ

Україна, 79018, м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
+380 (32) 239-37-06, 239-37-05 +380 (32) 239-37-05
lvivmedinst@gmail.com
www.medinstytut.lviv.ua

Детальніше ...

ТзОВ «Львівський медичний інститут» – вищий приватний навчальний заклад, заснований 2004 року. Заснуванням ЛМІ закінчено створення навчально-науково-виробничого комплексу на базі вже існуючих медучилища «Медик» і медколеджу «Монада». Факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний (денна та заочна форми навчання). Створено 16 кафедр, діє наукова школа патофізіологів під керівництвом ректора професора М.С. Регеди. ЛМІ нагороджений золотими медалями на міжнародних виставках і має звання «Лідера освіти».


Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
+380 (32) 260-30-66 +380 (32) 276-79-73
zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua

Детальніше ...

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького (ЛНМУ) є одним з найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету (рік заснування 1784). Сьогодні ЛНМУ здійснює підготовку лікарів і провізорів на шести факультетах – двох медичних, стоматологічному, фармацевтичному (очної та заочної форм навчання), іноземних студентів, післядипломної освіти. У складі ВНЗ є 75 кафедр (у тому числі 47 клінічних), Центральна науково-дослідна лабораторія, лабораторія промислової токсикології, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія клінічної та молекулярної імунології, лабораторія синтезу біологічно активних сполук, Стоматологічний медичний центр, Центр розвитку досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції, Центр біостатистики, Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, навчально-виробнича аптека, ботанічний сад, медичний коледж, бібліотека, чотири музеї. В Університеті працює 1324 особи наукових і науково-педагогічних кадрів, зокрема 149 докторів наук (у тому числі 123 професори), 689 кандидатів наук (серед них 398 доцентів). За числом праць, опублікованих у міжнародних журналах, згідно з останнім реєстром наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів і 12 місце серед усіх ВНЗ України, індекс Гірша – 30.


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 456-10-79 +380 (44)205-48-34 +380 (44) 456-90-27
prore-interdep@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної медичної освіти найвищого (IV) рівня акредитації. Заснована у 1918 році. За роки існування академія стала головним в Україні закладом післядипломної медичної освіти. Навчально-виховну роботу виконують 80 кафедр, у складі трьох інститутів (Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології, Інститут сімейної медицини) та п’ять факультетів. Головним завданням академії є підготовка та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів і підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів за всіма медичними та фармацевтичними спеціальностями.


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини

Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
+380 (44) 205-48-63 +380 (44) 440-02-48
ism_nmapo@ukr.net, ifmnmapo@ukr.net
www.nmapo.edu.ua

Детальніше ...

Інститут сімейної медицини у складі Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика був створений у 2009 році (наказ НМАПО №3694 від 30.11.2009). За Наказом МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено: організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини; участь у здійсненні науково- методичного супроводу впровадження сімейної медицини в Україні та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. Виконання цих завдань забезпечується науково-педагогічним складом 13 кафедр, науково-організаційним відділом та тренінговим центром, які входять до складу Інституту.


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Україна, 01601, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 13
+380 (44) 234-40-62 +380 (44) 234-92-76
nauka_nmu@ukr.net
www.nmu.ua

Детальніше ...

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ) – вищий навчальний медичний заклад IV рівня акредитації, визнаний в Україні та за кордоном учбовий і науковий центр з підготовки лікарів, стоматологів, провізорів. В університеті навчається понад 12 тис. студентів, в т.ч. понад 1 тис. іноземних студентів, понад 1200 лікарів (провізорів) проходять післядипломну підготовку в інтернатурі. Науковий потенціал університету складають також 16 докторатнів, понад 100 аспірантів, більше 50 магістрів та 200 клінічних ординаторів. Університет проводить: довузівську підготовку абітурієнтів, підготовку медичних кадрів та післядипломну освіту. Професорсько-викладацький склад університету налічує понад 1200 викладачів, із них – 204 докторів наук, 855 кандидатів наук, серед яких 142 професори, 383 доценти, 27 членів державних академій наук, 31 член громадських Академій наук, 64 члени зарубіжних академій, асоціацій та інших міжнародних організацій, 43 Заслужені діячі науки і техніки України, 38 Заслужених лікарів України, 5 Заслужених працівників освіти, 5 Заслужених працівників охорони здоров’я України, 36 Лауреатів Державної премії України, 17 Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України.


Національний фармацевтичний університет

Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
+380 (57) 341-51-61, 706-30-68
mail@nuph.edu.ua
www.nuph.edu.ua

Детальніше ...

Національний фармацевтичний університет – єдиний в Україні вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Навчальний заклад започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету; з 1921 р. – Харківський фармацевтичний інститут, який у 1992 р. реорганізований в Українську фармацевтичну академію; з 2002 р. – Національний фармацевтичний університет. Сьогодні в університеті створено всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх сегментів фармацевтичної галузі: аптечних закладів, фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств, державних установ з контролю якості лікарських засобів, а також для підготовки науковців – докторів та кандидатів наук.


Одеський національний медичний університет

Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2
+380 (48)723-42-49 +380 (48) 723-22-15
office@odmu.edu.ua
www.odmu.edu.ua

Детальніше ...

ОНМедУ є членом Міжнародної і Європейської Асоціацій університетів, Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Матеріально-технічна база: 8 факультетів, 58 кафедр, 12 навчальних корпусів, 48 клінічних баз, 2 власні клініки, 3 власних НДІ, 13 спеціалізованих медичних центрів. Університет має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально- діагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Успішно функціонують створені спільно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали ВАК України, серія підручників і навчальних посібників. Виданo більшe 100 наймeнувань книг на українcькій, російcькій, англійcькій і фpанцузькій моваx.


Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Україна, 46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1
+380 (352) 52-44-92 Приемная комиссия: +380 (352) 25-15-72 +380 (352) 52-41-83, 25-09-29
unіversіty@tdmu.edu.ua
www.tdmu.edu.ua

Детальніше ...

Згідно результатів галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності ТДМУ імені I.Я. Горбачевського стабільно входить у трійку кращих медичних університетів України. На сьогодні укладені угоди про співпрацю з 37 університетами та закладами охорони здоров’я з 15 країн світу. ТДМУ – член Європейської асоціації університетів (EAU) та Альянсу медичних університетів ERASMUS+. IV рівень акредитації. Факультети: медичний, фармацевтичний, стоматологічний, післядипломної освіти, іноземних студентів. Професорсько- викладацький склад налічує 549 осіб (з них – два член-кореспонденти НАМН України; 89 докторів і 423 кандидатів наук; дев’ять Заслужених діячів науки і техніки; три Заслужених винахідників; три Лауреати Державної Премії України; три Заслужених лікаря України, 2 заслужені винахідники України, три стипендіати програми “Fulbright Scholar”). Кількість студентів – більше 5 200, з них майже 1 500 з 62 країн світу.


Українська військово-медична академія

Україна, 04655, м. Київ, вул. Мельникова, 24
+380 (44) 489-16-08 +380 (44) 489-16-34

uvma.mil.gov.ua

Детальніше ...

Українська військово-медична академія є вищим військово-медичним навчальним закладом IV рівня акредитації з правом підготовки та перепідготовки військових лікарів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра медицини (фармації) (у тому числі іноземних громадян), а також науковий і лікувальний центр Міністерства оборони України. В Академії працює 29 професорів, 49 докторів наук, 69 кандидатів наук, 58 доцентів. До складу Академії входять: Військово-медичний інститут, структура якого складається з 2 факультетів та 11 кафедр; Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних сил України. 35 військовослужбовців надавали допомогу пораненим та травмованим в зоні АТО.


Українська медична стоматологічна академія, ВДНЗУ

Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
+380 (532) 60-20-51
mail@umsa.edu.ua
www.umsa.edu.ua

Детальніше ...

Українська медична стоматологічна академія - провідний державний вищий медичний навчальний заклад з підготовки лікарів за фахом: стоматологія , лікувальна справа, педіатрія, сестринська справа, стоматологія ортопедична, фармація. На базі академії функціонують медичний коледж, науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, навчально-науковий лікувальний підрозділ «Стоматологічний центр».


Назад 1 2 3 Далі

Comments are closed