Програма Конгресу

prog22

Програма Конгресу

Програма регулярно оновлюється і доповнюється.

Організація і управління охороною здоров’я
Відкрите засідання підкомітету з питань контролю реалізації медреформи Комітету ВР України з питань охорони здоров’я

Назва заходу:
Відкрите засідання підкомітету з питань контролю реалізації медреформи Комітету ВР України з питань охорони здоров'я

Організатор:
Підкомітет з питань контролю реалізації медреформи комітету ВР з питань охорони здоров'я

Реєстрація

Щорічна конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2018»

Назва заходу:
Щорічна конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2018»

Організатори:
Кафедра управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, Кафедра менеджменту охорони здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця, Компанія LMT

Реєстрація

Дні приватної медицини
IX Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

Назва заходу:
IX Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

Організатор:
Компанія LMT

Реєстрація

Семінар-практикум «Правове регулювання стоматологічної практики: зміни в законодавстві»

Назва заходу:
Семінар-практикум «Правове регулювання стоматологічної практики: зміни в законодавстві»

Організатор:
Компанія «Медконсалтинг»

Програма

Реєстрація

Семінар «Правове регулювання офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних ситуацій»
Дата та час заходу:
26 квітня 2018 року
Зал №1, пав. №1

Назва заходу:
Семінар «Правове регулювання офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних ситуацій»

Організатор:
Юридична компанія «МЕДКОНСАЛТИНГ»

Програма

Реєстрація

Дні лабораторної медицини
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

Назва заходу:
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

Організатори:
НАМН України; Лабораторна та метрологічна служби НАМН України; міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України; Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. Н.Д. Стражеска НАМН України»; Компанія LMT

Реєстрація

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія і практика лабораторної медицини»

Назва заходу:
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія і практика лабораторної медицини»

Організатори:
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Реєстрація

Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній практиці сімейних лікарів»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній практиці сімейних лікарів»

Організатори:
НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, Лабораторна та метрологічна служби НАМН України, міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України

Реєстрація

Всесвітній тиждень імунізації. Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика»

Назва заходу:
Всесвітній тиждень імунізації. Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика»

Організатор:
ДУ « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Реєстрація

Радіологія: ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, променева діагностика, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Назва заходу:
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Організатори:
Асоціація радіологів України; Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики; кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика; компанія LMT

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інноваційні технології у медичній візуалізації»

Назва заходу:
Науково-практична конференція
«Інноваційні технології у медичній візуалізації»

Організатор:
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Сучасна променева діагностика в моніторингу лікування»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасна променева діагностика в моніторингу лікування»

Організатор:
Кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Реєстрація

Круглий стіл членів експертної групи МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»: «Стан радіологічної служби України: аналіз та заходи щодо покращення ситуації»

Назва заходу:
Круглий стіл членів експертної групи МОЗ України за напрямами «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»: «Стан радіологічної служби України: аналіз та заходи щодо покращення ситуації»

Організатор:
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»

Реєстрація

Семінар «Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні»

Назва заходу:
Семінар «Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні»

Організатор:
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза»

Організатори:
Національний інститут раку МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Реєстрація

Функціональна діагностика
Третя школа з клінічної нейрофізіології. Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної нейрофізіології»

Назва заходу:
Третя школа з клінічної нейрофізіології

Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної нейрофізіології»


Організатор:
ГО «Товариство клінічних нейрофізіологів»

Реєстрація

e-Health і інформаційні технології в медицині
Військова медицина
IV Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню»

Назва заходу:
IV Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню»

Організатор:
Національна академія медичних наук України

Реєстрація

Медицина невідкладних станів
Майстер-клас «Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги на догоспітальному етапі»

Назва заходу:
Симпозіум «Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної та військової медицини, який відповідає міжнародним стандартам»

Організатори:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (інститут сімейної медицини, кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки, кафедра медицини невідкладних станів); ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Українська військово-медична академія

Реєстрація

Симпозіум «Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної та військової медицини, який відповідає міжнародним стандартам»

Назва заходу:
Симпозіум «Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної та військової медицини, який відповідає міжнародним стандартам»

Організатори:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (інститут сімейної медицини, кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки, кафедра медицини невідкладних станів); ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Українська військово-медична академія

Реєстрація

Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія
Науково-практична конференція «Помилки та ускладнення в хірургії верхньої кінцівки»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Помилки та ускладнення в хірургії верхньої кінцівки»

Організатор:
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Сучасні клітинні технології в лікуванні хронічної серцевої і судинної недостатності»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасні клітинні технології в лікуванні хронічної серцевої і судинної недостатності»

Організатор:
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А. Шалімова НАМН України»

Програма

Реєстрація

Медична реабілітація і фізична терапія
Науково-практична конференція «Сучасні технології реабілітаційної медицини»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасні технології реабілітаційної медицини»

Організатори:
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, ГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів», ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації МОЗ України», ГО «Українська Академія реабілітації та здоров'я людини»

Реєстрація

Травматологія та ортопедія
Науково-практичний семінар «Сучасні принципи ендопротезування суглобів»

Назва заходу:
Науково-практичний семінар «Сучасні принципи ендопротезування суглобів»

Організатор:
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Помилки та ускладнення в хірургії верхньої кінцівки»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Помилки та ускладнення в хірургії верхньої кінцівки»

Організатор:
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Програма

Реєстрація

Онкологія
Науково-практична конференція «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого таза»

Організатори:
Національний інститут раку МОЗ України, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Онкологія сьогодення: сучасні підходи та аспекти»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Онкологія сьогодення: сучасні підходи та аспекти»

Організатор:
Національний інститут раку МОЗ України

Реєстрація

Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія, фармакологія
УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА

Назва заходу:
VІІІ науково-практична конференція
«Серцева недостатність та коморбідні стани: мультидисциплінарна проблема та шляхи її подолання»

Організатори:
Національна академія медичних наук України; Асоціація кардіологів України; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Реєстрація

Науково-практична конференція «Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції розвитку та прикладні питання»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції розвитку та прикладні питання»

Організатор:
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти»

Організатор:
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Реєстрація

Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»

Організатор:
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Реєстрація

II Науково-практичний семінар «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології»

Назва заходу:
II Науково-практичний семінар «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології»

Організатор:
Кафедра неврології № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Реєстрація

IV ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів», присвячена 60-річчю кафедри терапії

Назва заходу:
IV ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА
«Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»,
присвячена 60-річчю кафедри терапії

Організатор:
Кафедра терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Реєстрація

Загальна практика – сімейна медицина
Науково-практична конференція «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини»

Організатор:
Інститут сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Реформа і якість первинної медичної допомоги»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Реформа і якість первинної медичної допомоги»

Організатор:
Асоціація сімейної медицини

Реєстрація

Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія
Офтальмологія
Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології»

Назва заходу:
Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології»

Організатори:
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Товариство офтальмологів України

Програма

Реєстрація

Семінар «Правове регулювання офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних ситуацій»
Дата та час заходу:
26 квітня 2018 року
Зал №1, пав. №1

Назва заходу:
Семінар «Правове регулювання офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних ситуацій»

Організатор:
Юридична компанія «МЕДКОНСАЛТИНГ»

Програма

Реєстрація

Урологія і нефрологія
Організація і управління фармацією
Cестринська справа
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Назва заходу:
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Організатори:
MEDICAL SCHOOL, Компанія LMT

Реєстрація

Медичний туризм
Сателітні заходи
Науково-практичний семінар «Особливості імуноферментних та молекулярних методів діагностики кліщових інфекцій»

Назва заходу:
Науково-практичний семінар «Особливості імуноферментних та молекулярних методів діагностики кліщових інфекцій»

Організатор:
ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

Реєстрація

VI Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в мікробіологічній лабораторній практиці»

Назва заходу:
VI Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в мікробіологічній лабораторній практиці»

Організатор:
ТОВ «Укрбіо»

Реєстрація

Comments are closed