Програма Конгресу

prog22

Програма Конгресу

Організація і управління охороною здоров’я
ШКОЛА ГОЛОВНИХ ЛІКАРІВ
Назва заходу:
ШКОЛА ГОЛОВНИХ ЛІКАРІВ
Тема: Реформа первинної медичної допомоги — сімейна медицина

Організатор:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони здоров'я

Реєстрація

Відкрите засідання Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України
Назва заходу:
Відкрите засідання Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України

Організатор:
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я України

Модератор:
Максим Іонов, Голова Громадської Ради при МОЗ України

Реєстрація

Майстер-клас: «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти»
Назва заходу:
Майстер-клас: «Конфліктні ситуації в практиці лікаря: психологічні та юридичні аспекти»

Організатор:
кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Трансфер новітніх технологій в охорону здоров’я України»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Трансфер новітніх технологій в охорону здоров’я України»

Організатор:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Реєстрація

Дні приватної медицини
VIII Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»
Назва заходу:
VIII Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

Організатор:
Компанія LMT

Програма

Реєстрація

Практичний семінар «Організація діяльності медичних установ і кабінетів приватної медичної практики: централізовані закупівлі ліків і благодійна / гуманітарна допомога»
Назва заходу:
Практичний семінар «Організація діяльності медичних установ і кабінетів приватної медичної практики: централізовані закупівлі ліків і благодійна / гуманітарна допомога»

Організатор:
Асоціація правників України, комітет з медичного права

Реєстрація

Семінар-практикум «Ліцензування медичної практики та акредитація закладів охорони здоров’я. Новації в законодавстві»
Назва заходу:
Семінар-практикум «Ліцензування медичної практики та акредитація закладів охорони здоров’я. Новації в законодавстві»

Організатор:
компанія «МЕДКОНСАЛТИНГ»

Реєстрація

Семінар «Лікар приватного медичного закладу – шлях до виживання або розвиток?»
Назва заходу:
Семінар «Лікар приватного медичного закладу - шлях до виживання або розвиток?»

Організатор:
Медичний центр «Інго»

Реєстрація

Дні лабораторної медицини
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Серцево-судинна патологія у фокусі клініцистів і фахівців лабораторної діагностики»
Назва заходу:
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Серцево-судинна патологія у фокусі клініцистів і фахівців лабораторної діагностики»

Також відбудуться:
- Загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
- Робоче засідання опорної кафедри клінічної лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Організатори:
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Українське товариство клінічної лабораторної діагностики

Реєстрація

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування інфекційних захворювань»
Назва заходу:
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування інфекційних захворювань»

Організатор:
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України»

Реєстрація

Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти діагностики та лікування інфекцій урогенітального тракту»
Назва заходу:
Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти діагностики та лікування інфекцій урогенітального тракту»

Організатор:
ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інфекційний процес: лабораторна діагностика, лікування і резистентність до антибіотиків»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інфекційний процес: лабораторна діагностика, лікування і резистентність до антибіотиків»

Організатори:
НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр« Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України»; компанія LMT

Реєстрація

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Назва заходу:
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

Організатори:
НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН; ДУ «Національний науковий центр« Інститут кардіології імені академіка Н.Д. Стражеска НАМН України»; компанія LMT

Реєстрація

Майстер-клас «Кількісні експрес-аналізатори та їх використання в медицині»
Назва заходу:
Майстер-клас «Кількісні експрес-аналізатори та їх використання в медицині»

Організатор:
ТОВ «Хімлаборреактив»

Реєстрація

Майстер-клас «Особливості застосування імунохемілюмінісцентного методу в лабораторній діагностиці та його переваги над імуноферментним»
Назва заходу:
Майстер-клас «Особливості застосування імунохемілюмінісцентного методу в лабораторній діагностиці та його переваги над імуноферментним»

Організатор:
ТОВ «Хімлаборреактив»

Реєстрація

Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного біохімічного аналізатора BS-200E, Mindray у використанні»
Назва заходу:
Майстер-клас «Переваги та особливості автоматичного біохімічного аналізатора BS-200E, Mindray у використанні»

Організатор:
ТОВ «Хімлаборреактив»

Реєстрація

IV науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в мікробіологічній практиці»
Назва заходу:
IV науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в мікробіологічній практиці»

Організатор:
компания «Укрбіо»

Реєстрація

Радіологія: ультразвукова діагностика, конвенційна рентгенодіагностика, променева діагностика, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, променева терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека
Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної променевої діагностики»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної променевої діагностики»

Організатор:
кафедра променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Серцево-судинні захворювання: сучасні досягнення в кардіорадіології»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Серцево-судинні захворювання: сучасні досягнення в кардіорадіології»

Організатор:
Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», відділення променевої діагностики;
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України

Реєстрація

Засідання головних обласних позаштатних спеціалістів МОЗ України зі спеціальностей «Радіологія», «Рентгенологія», «Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», «Ультразвукова діагностика»
Назва заходу:
Засідання головних обласних позаштатних спеціалістів МОЗ України зі спеціальностей «Радіологія», «Рентгенологія», «Променева терапія», «Радіонуклідна діагностика», «Ультразвукова діагностика»

Організатори:
головні позаштатні спеціалісти МОЗ України зі спеціальностей:
рентгенологія, радіологія — Ялинська Т.А.;
радіонуклідна діагностика і променева терапія — Солодянікова О.І.;
ультразвукова діагностика — Динник О.Б.

Реєстрація

Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних новоутвореннях органів малого таза»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних новоутвореннях органів малого таза»:
- інноваційні методики променевої діагностики злоякісних новоутворень малого таза;
- розробка радіологічних критеріїв ефективності діагностики;
- розробка алгоритмів і стандартів інноваційних технологій променевої діагностики і їх впровадження в роботу лікувально-профілактичних закладів України

Організатор:
Національний інститут раку МОЗ України

Реєстрація

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Назва заходу:
ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ І ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Організатори:
Асоціація радіологів України; Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики; кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П. Л. Шупика; компанія LMT

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медичній візуалізації»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медичній візуалізації»

Організатор:
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

Реєстрація

Семінар «Забезпечення радіаційної безпеки та контролю якості в рентгенодіагностиці»
Назва заходу:
Семінар «Забезпечення радіаційної безпеки та контролю якості в рентгенодіагностиці»

Організатор:
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України»

Реєстрація

Функціональна діагностика
Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної нейрофізіології»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної нейрофізіології»
- електронейроміографія і транскраніальна магнітна стимуляція;
- електроенцефалографія;
- когнітивні викликані потенціали головного мозку

Організатор:
ГО «Клінічна нейрофізіологія»

Реєстрація

Телемедицина та медичні інформаційні системи
ITMED: Інформаційні технології та електронні комунікації на службі лікаря
Назва заходу:
ITMED: Інформаційні технології та електронні комунікації на службі лікаря

Організатор:
компанія LMT

Реєстрація

Військова медицина
III Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню»
Назва заходу:
III Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню»

Організатор:
Національна академія медичних наук України

Реєстрація

Майстер-класи з тактичної медицини
Назва заходу:
Майстер-класи з тактичної медицини

Організатор:
Українська військово-медична академія

Реєстрація

Медицина невідкладних станів
Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»
Назва заходу:
Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»

Організатори:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки); ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної допомоги»; Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

Програма

Реєстрація

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Назва заходу:
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Майстер-клас: "БАЗОВА ПІДТРИМКА ЖИТТЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ 2015 РОКУ"

Організатори:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів та кафедра медицини катастроф і військової медичної підготовки); ДУ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»; Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА; Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів, медицини катастроф і військово-медичної допомоги»; Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф); ВГО «Всеукраїнська асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф»

Реєстрація

Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія, комбустіологія
Науково-практична конференція «Екстрена кардіохірургія»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Екстрена кардіохірургія»

Організатор:
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

Реєстрація

Секція «Нейрохірургічна допомога при бойових ушкодженнях нервової системи»
Назва заходу:
Секція «Нейрохірургічна допомога при бойових ушкодженнях нервової системи»
- вогнепальні ушкодження м'яких тканин голови;
- досвід лікування складних бойових вогнепальних поранень голови, обличчя та шиї в умовах КЗ;
- нейрохірургічне лікування наслідків вогнепальних ушкоджень периферичної нервової системи;
- нейрохірургічне лікування наслідків вогнепальних ушкоджень хребта і спинного мозку

Організатори:
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України»; Українська Асоціація нейрохірургів; КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»; Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інноваційні технології лікування опіків і травматичних ушкоджень кінцівок»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інноваційні технології лікування опіків і травматичних ушкоджень кінцівок»

Організатори:
Кафедра комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика;
Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (ВАПРЕХ); Асоціація комбустіологів України; Громадське об'єднання з лікування ран

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інноваційні технології в кардіохірургії»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інноваційні технології в кардіохірургії»
- Клінічне застосування стовбурових клітин пуповинної крові в комплексному лікуванні хворих з ХСН
- Симультанні втручання у хворих з мультифокальним атеросклерозом
- Хірургічна реставрація лівого шлуночка як «альтернатива» трансплантації серця

Організатор:
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А.А. Шалімова НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Серцево-судинна патологія: причини і наслідки»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Серцево-судинна патологія: причини і наслідки»

Організатори та співорганізатори:
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Досягнення ендоваскулярної хірургії в лікуванні хворих із судинною патологією»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Досягнення ендоваскулярної хірургії в лікуванні хворих із судинною патологією»

Організатор:
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Інтервенційна бронхоскопія»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інтервенційна бронхоскопія»

Організатор:
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»

Реєстрація

Медична реабілітація і фізична терапія
III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій»
Назва заходу:
III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій»

Організатор:
«Центр Капралова»

За підтримки:
кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної реабілітації факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

Модератор:
Капралов С.Ю.

Партнер:
«SPA School Latvia»

Інформаційний партнер:
журнал «DoctorGEO&SPA»

Реєстрація

II Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні, етнічні та нетрадиційні методи, що застосовуються в масажі, фізичної реабілітації та спортивної медицини»
Назва заходу:
II Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні, етнічні та нетрадиційні методи, що застосовуються в масажі, фізичної реабілітації та спортивної медицини»

Організатор:
«Центр Капралова»

За підтримки:
афедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної реабілітації факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

Модератор:
Капралов С.Ю.

Партнер:
«SPA School Latvia»

Інформаційний партнер:
журнал «DoctorGEO&SPA»

Реєстрація

ShockWave Kyiv – 2017 Останні світові тенденції розвитку ударно-хвильової терапії. Переваги сфокусованих ударних хвиль
Назва заходу:
ShockWave Kyiv – 2017
Останні світові тенденції розвитку ударно-хвильової терапії. Переваги сфокусованих ударних хвиль

Організатор:
ТОВ «Рехафлекс»

Реєстрація

Травматологія та ортопедія
Круглий стіл «Застосування клітинної терапії в ортопедії і травматології»
Назва заходу:
Круглий стіл «Застосування клітинної терапії в ортопедії і травматології»

Організатор:
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Програма

Реєстрація

Науково-практичний семінар «Малоінвазивні технології при лікуванні патології хребта та суглобів у дітей і дорослих»
Назва заходу:
Науково-практичний семінар «Малоінвазивні технології при лікуванні патології хребта та суглобів у дітей і дорослих»

Організатор:
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

Програма

Реєстрація

Онкологія
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин»

Організатор:
Національний інститут раку МОЗ України

Програма

Реєстрація

IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику: вагітність у жінок з онкопатологією»
Назва заходу:
IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику: вагітність у жінок з онкопатологією»

Організатор:
кафедра акушерства та гінекології № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Реєстрація

Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних новоутвореннях органів малого таза»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід при злоякісних новоутвореннях органів малого таза»

Організатор:
Національний інститут раку МОЗ України

Реєстрація

Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальні гіпертензії: терапевтичні, неврологічні і медико-соціальні аспекти профілактики та лікування»
Назва заходу:
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Артеріальні гіпертензії: терапевтичні, неврологічні і медико-соціальні аспекти профілактики та лікування»

Організатор:
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Реєстрація

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення та терапії судинної патології при цукровому діабеті»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення та терапії судинної патології при цукровому діабеті»

Організатори:
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

Реєстрація

Семінар «Сучасні наукові досягнення в діагностиці та лікуванні гормонально активних пухлин гіпофіза»
Назва заходу:
Семінар «Сучасні наукові досягнення в діагностиці та лікуванні гормонально активних пухлин гіпофіза»

Організатор:
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Реєстрація

Симпозіум «Нові методи діагностики, лікування і реабілітації в геріатрії»
Назва заходу:
Симпозіум «Нові методи діагностики, лікування і реабілітації в геріатрії»

Організатор:
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Реєстрація

Науково-практична конференція «Аритмії. Профілактика ішемічного інсульту і серцево-судинної недостатності у хворих»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Аритмії. Профілактика ішемічного інсульту і серцево-судинної недостатності у хворих»

Організатор:
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

Реєстрація

III ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»
Назва заходу:
III ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»

Організатор:
Кафедра терапії Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Симпозіум інституту гастроентерології НАМН України «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»
Назва заходу:
Симпозіум інституту гастроентерології НАМН України
«Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»

Організатор:
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Програма

Реєстрація

Українська кардіологічна школа ім. акад. Н.Д. Стражеска «Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини»
Назва заходу:
Українська кардіологічна школа ім. акад. Н.Д. Стражеска «Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини»
Артеріальна гіпертензія, аритмологія, серцева недостатність, реанімація та інтенсивна терапія, інфаркт міокарда, атеросклероз і ішемічна хвороба серця, дисліпідемія, некоронарні хвороби серця, клінічна фармакологія, інтервенційна кардіологія

Організатори:
Національна академія медичних наук України; Асоціація кардіологів України;
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска» НАМН України

Реєстрація

Семінар «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології»
Назва заходу:
Семінар «Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні неврологічної патології»

Організатор:
Кафедра неврології № 2 НМАПО імені П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Науково-практична конференція «Вирішені та невирішені питання профілактики коморбідних пацієнтів»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Вирішені та невирішені питання профілактики коморбідних пацієнтів»

Організатор:
ДУ «Національний інститут терапії імені Т.Л. Малої НАМН України»

Програма

Реєстрація

Загальна практика – сімейна медицина
Науково-практична конференція «Перспективи розвитку первинної медичної допомоги в 2017 році»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Перспективи розвитку первинної медичної допомоги в 2017 році»

Організатор:
НМАПО імені П. Л. Шупика, Інститут сімейної медицини

Реєстрація

Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія
Майстер-клас «Медико-психологічні аспекти розвитку дітей раннього віку»
Назва заходу:
Майстер-клас «Медико-психологічні аспекти розвитку дітей раннього віку»

Організатор:
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України»

Реєстрація

IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику: вагітність у жінок з онкопатологією»
Назва заходу:
IV Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику: вагітність у жінок з онкопатологією»

Організатор:
кафедра акушерства та гінекології № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Реєстрація

Науково-практична конференція «Комунікації у сфері медичної допомоги новонародженим: медичні, юридичні та етичні питання»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Комунікації у сфері медичної допомоги новонародженим: медичні, юридичні та етичні питання»

Організатор:
кафедра неонатології НМАПО імені П. Л. Шупика

Програма

Реєстрація

Круглий стіл «Сучасні можливості лікування хронічних вірусних гепатитів у дітей»
Назва заходу:
Круглий стіл «Сучасні можливості лікування хронічних вірусних гепатитів у дітей»

Організатори:
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

Реєстрація

Круглий стіл «Проблеми харчової алергії і непереносимості у дітей»
Назва заходу:
Круглий стіл «Проблеми харчової алергії і непереносимості у дітей»
- Стандарти діагностики та лікування харчової алергії до білків коров'ячого молока у дітей
- Сучасні проблеми діагностики і лікування харчової непереносимості у дітей раннього віку
- Непереносимість гістаміну у дітей: особливості клінічного перебігу та підходи до лікування

Організатори:
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

Реєстрація

Круглий стіл «Актуальні питання хірургії вроджених вад розвитку у новонароджених»
Назва заходу:
Круглий стіл «Актуальні питання хірургії вроджених вад розвитку у новонароджених»
- Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги новонародженим з природженою діафрагмальною грижею
- "Хірургія перших хвилин" як нова технологія в лікуванні гастрошизису
- Оптимізація хірургічного лікування новонароджених з вродженою обструкцією тонкої кишки
- Вибір тактики хірургічного лікування аноректальних вад розвитку у дітей

Організатори:
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Асоціація педіатрів України

Реєстрація

Офтальмологія
Семінар «Актуальні питання офтальмології»
Назва заходу:
Семінар «Актуальні питання офтальмології»

Організатори:
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Товариство офтальмологів України

Реєстрація

Отоларингологія
Науково-практична конференція «Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології»

Організатори:
кафедра оториноларингології, аудіології та фоніатрії та кафедра оториноларингології НМАПО імені П. Л. Шупика; Асоціація дитячих оториноларингологів України

Програма

Реєстрація

Урологія і нефрологія
Майстер-класи: «Інфекції сечової системи в практиці лікаря», «Лікування артеріальної гіпертензії при хронічній хворобі нирок і цукровому діабеті»
Назва заходу:
Майстер-класи:
- «Інфекції сечової системи в практиці лікаря»
- «Лікування артеріальної гіпертензії при хронічній хворобі нирок і цукровому діабеті»

Організатор:
кафедра нефрології та нирковозамісної терапії НМАПО
імені П. Л. Шупика

Реєстрація

Науково-практична конференція «Сучасна концепція патогенезу сечокам’яної хвороби»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Сучасна концепція патогенезу сечокам'яної хвороби»

Організатори:
ДУ «Інститут урології НАМН України», Асоціація урологів України

Реєстрація

Дерматовенерологія
Науково-практична конференція «Інноваційні досягнення в діагностиці інфекцій, що передаються статевим шляхом, інфекційних і грибкових захворювань і поширених дерматозів. Прогрес в лікуванні»
Назва заходу:
Науково-практична конференція «Інноваційні досягнення в діагностиці інфекцій, що передаються статевим шляхом, інфекційних і грибкових захворювань і поширених дерматозів. Прогрес в лікуванні»

Організатор:
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Реєстрація

HEALTH BEAUTY: пластична хірургія, косметологія, дієтологія
III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій»
Назва заходу:
III Міжнародна науково-методична конференція «Авторська школа Сергія Капралова «Форум масажних і SPA-реабілітаційних технологій»

Організатор:
«Центр Капралова»

За підтримки:
кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної реабілітації факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

Модератор:
Капралов С.Ю.

Партнер:
«SPA School Latvia»

Інформаційний партнер:
журнал «DoctorGEO&SPA»

Реєстрація

IV Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні лазневі технології»
Назва заходу:
IV Міжнародна науково-методична конференція: «Авторська школа Сергія Капралова «Сучасні лазневі технології»

Організатор:
«Центр Капралова»

За підтримки:
кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри фізичної реабілітації факультету психолого-фізичної реабілітації МНТУ ім. акад. Ю. Бугая

Модератор:
Капралов С.Ю.

Партнер:
«SPA School Latvia»

Інформаційний партнер:
журнал «DoctorGEO&SPA»

Реєстрація

Організація і управління фармацією
Семінар «Належна аптечна практика»
Назва заходу:
Семінар «Належна аптечна практика»

Організатор:
ТОВ «Стандарти Технології Розвиток»

Реєстрація

Cестринська справа
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Назва заходу:
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Організатор:
Компанія LMT

Програма

Реєстрація

Медичний туризм
3-тя Конференція з медичного туризму
Назва заходу:
3-я Конференція з медичного туризму

Організатор:
ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»

Перейти

Інші заходи
Семінар «Оцінка відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів»
Назва заходу:
Семінар «Оцінка відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів»
- Оцінка відповідності медичних виробів вимогам технічних регламентів
- Уповноважений представник. Повноваження і обов'язки
- Ключові аспекти формування технічної документації з метою оцінки відповідності медичних виробів
- Особливості сертифікації партії. До чого треба готуватися виробнику

Організатор:
ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Реєстрація

Comments are closed